Deklaracja dostępności
2014.10-2015.05 - Kurs języka niemieckiego z elementami kulturoznawstwa dla młodzieży w roku szkolnym 2014/2015

Kozienicki Dom Kultury im. B. Klimczuka serdecznie zaprasza młodzież gimnazjalną i szkół średnich na kurs języka niemieckiego z elementami kulturoznawstwa, w roku szkolnym 2014/2015. Kurs ma na celu:
  • pomoc w uzupełnianiu braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów - możliwość powtórzenia oraz pogłębienia swojej wiedzy dotyczącej słownictwa i gramatyki języka niemieckiego,
  • rozmaite zestawy ćwiczeń dotyczące różnych dziedzin życia np. moje otoczenie, kultura, sport, moda, moje hobby, organizacja czasu wolnego, itp.,
  • ćwiczenie wszystkich sprawności językowych: rozumienie (słuchanie – czytanie), odtwarzanie (mówienie – pisanie) w określonych sytuacjach i przypisanych rolach, swobodne wyrażanie myśli w mowie i piśmie,
  • rozbudzanie zainteresowania uczniów problematyką realioznawczą, to znaczy: geografią, kulturą, historią, polityką oraz sportem krajów niemieckojęzycznych,
  • rozwijanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy i korzystania z różnych źródeł informacji (np. publikacje popularno-naukowe, Internet, telewizja, film, czasopisma itp.),
  • motywowanie uczniów do nauki języka obcego,
  • propagowanie idei tolerancji i przyjaźni w stosunkach między narodami, a w konsekwencji idei europejskiej,
  • kształtowanie umiejętności współdziałania i pracy w zespole.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Opłata wynosi 10 zł za 60 minut lekcji. Zajęcia poprowadzi lektor języka niemieckiego: Sylwia Piątkiewicz. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy prowadzone są we wrześniu w godzinach od 8.00 do 16.00, zaś zajęcia rozpoczną się w październiku. Spotkanie organizacyjne odbędzie się 25 września o godz. 16.30 w sali dydaktycznej Kozienickiego Domu Kultury. Zapisy oraz szczegółowe informacje u instruktorki Aleksandry Pajdy w Kozienickim Domu Kultury (ul. Al. 1 Maja 8), e-mail: ola.pajda@dkkozienice.pl lub pod nr telefonu 48 611 07 50. Serdecznie zapraszamy!!!