Deklaracja dostępności
Protokół z rozstrzygnięcia XII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Marii Komornickiej

Do konkursu zakwalifikowano 289 zgłoszeń (cztery zostały odrzucone za niezgodność z regulaminem) w czterech kategoriach, w tym:
  • w kategorii młodzież - proza: 29 zgłoszeń,
  • w kategorii młodzież - poezja: 35 zgłoszeń,
  • w kategorii dorośli - proza: 102 zgłoszenia,
  • w kategorii dorośli - poezja: 123 zgłoszenia.
Jury w składzie:
  • Elżbieta Olszewska-Schilling (pisze pod pseudonimem Elik Aime) – poetka, pisarka, dziennikarka radiowo-telewizyjna, ZLP o/Warszawa
  • Andrzej Zaniewski – poeta, członek Zarządu Głównego, członek Zarządu O/ Warszawskiego ZLP – przewodniczący
  • Krzysztof Kaim – poeta, polonista, doktorant Filozofii Kultury na UMCS Lublin
  • Halina Koryńska – sekretarz – teatrolog, instruktor KDK
po przeczytaniu nadesłanych prac postanowiło nagrodzić: Organizator dziękuje wszystkim uczestnikom za udział w konkursie oraz składa serdeczne gratulacje laureatom. Szczególnej satysfakcji dostarcza nam obecność młodzieży w obydwu kategoriach konkursowych. Fakt ten jest dla nas potwierdzeniem słuszności głównych założeń konkurs i daje nam możliwość wspierania zainteresowań na polu literatury, rozwijających wrażliwość na piękno języka ojczystego i szukanie własnej formy wypowiedzi. Jury pragnie podkreślić wyrównany wysoki poziom prac na poszczególnych miejscach, w związku z tym dopuszcza możliwość pewnych przeoczeń we własnym zakresie. Na tym protokół zakończono i podpisano. Kozienice, 23 września 2014r.