Deklaracja dostępności
Standardy ochrony małoletnich
Regulamin konkursu plastycznego ŚWIĄTECZNA ZAWIESZKA
Organizator Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka Cel Rozwijanie zdolności manualnych, rozwój wyobraźni twórczej, kształtowanie wrażliwości estetycznej, podtrzymywanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia. Uczestnictwo Zapraszamy do udziału uczniów szkół podstawowych oraz szkół gimnazjalnych powiatu kozienickiego. Prace mogą być realizowane tylko przez jedną osobę, która wykona 3 zawieszki świąteczne (wszystkie takie same lub każda inna). Termin Termin składania prac upływa z dniem 1 grudnia 2014 roku. Prace należy składać na adres: Kozienicki Dom Kultury, Al. 1 Maja 8, 26-900 Kozienice. Wymagania Zawieszki świąteczne mogą być wykonane dowolną techniką i z dowolnych materiałów np.: tektury, drewna, styropianu, makaronu, słomy, masy solnej, z origami, itd. Zawieszki muszą być wykonane ręcznie i nie mogą zawierać gotowych elementów, dostępnych w handlu. Forma wypowiedzi - praca przestrzenna lub płaska w ilości 3 sztuk. Wielkość: minimalna 20 cm x 20 cm, maksymalna bez ograniczeń. Zawieszki powinny zawierać element, uchwyt, dziurkę do zawieszenia. Każda szkoła może zgłosić 6 autorów (każdy z nich będzie autorem 3 zawieszek). Do każdej pracy proszę dołączyć informację: imię i nazwisko autora/ów, klasa, nazwa szkoły, imię i nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy oraz kartę zgłoszenia. Prace nieopisane i prace nadesłane po terminie nie będą oceniane. Rozstrzygnięcie konkursu Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 5 grudnia 2014r. o godz. 12.00 w Kozienickim Domu Kultury. Nagrody Nagrody rzeczowe za I, II, III miejsce w 3 kategoriach wiekowych:
  • szkoły podstawowe kl. I-III
  • szkoły podstawowe kl. IV-VI
  • szkoły gimnazjalne Jury zastrzega sobie inny podział nagród. Prawa autorskie
  • Wszystkie prace konkursowe przechodzą na własność organizatora.
  • Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę Uczestnika na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z konkursem (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). pobierz: Karta_zgloszenia.doc, Karta_zgloszenia.pdf