Deklaracja dostępności
2015.03.11 i 24 - 60. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski (eliminacje środowiskowe i powiatowe)
Szanowni Państwo! Od 60 lat realizowany jest w całym kraju Ogólnopolski Konkurs Recytatorski. Jest to okazja by utalentowana młodzież mogła zaprezentować swoje umiejętności recytatorskie w najstarszym i posiadającym najwyższą renomę konkursie recytatorskim. Obejmuje on swoim zasięgiem młodzież ponadgimnazjalną, studentów i dorosłych. Kozienicki Dom Kultury im. B. Klimczuka jak co roku jest organizatorem eliminacji środowiskowych i powiatowych tego konkursu i serdecznie zachęca do udziału w nim utalentowaną młodzież szkół średnich. Eliminacje środowiskowe odbędą się w naszej placówce (ul. Al. 1 Maja 8) dnia 11 marca 2015r. od godz. 11.00, zaś eliminacje powiatowe dnia 24 marca 2015r. od godz. 10.00. Recytatorzy mogą wziąć udział w czterech oddzielnych turniejach:
  • W TURNIEJU RECYTATORSKIM,
  • W TURNIEJU „WYWIEDZIONE ZE SŁOWA”,
  • W TURNIEJU POEZJI ŚPIEWANEJ,
  • W TURNIEJU TEATRÓW JEDNEGO AKTORA.
Warunkiem udziału jest przygotowanie materiału do prezentacji określonego w regulaminie, czytelne wypełnienie karty zgłoszenia, oddzielnej dla każdego recytatora, odpowiedniej dla turnieju (litery drukowane) i dostarczenie jej do Kozienickiego Domu Kultury (ul. Al. 1 Maja 8) do dnia 02 marca 2015r. Po tym terminie karty nie będą przyjmowane. Kartę można również przesłać e-mailem na adres: dom.kultury@dkkozienice.pl w terminie j.w. Kozienicki Dom Kultury potwierdzi przyjęcie kart w przypadku e-maila. W razie niejasności zapytania prosimy kierować na nr telefonu: 48 611 07 50. Osoba do kontaktu: Ewa Izdebska – instruktor KDK. ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU! Regulamin 60 Ogolnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.pdf Karta uczestnika.doc Karta uczestnika Turnieju Poezji Spiewanej.doc Karta uczestnika Turnieju Teatrow Jednego Aktora.doc Zdjęcia z eliminacji środowiskowych znajdują się na naszym profilu na FACEBOOKU
Zdjęcia z eliminacji powiatowych znajdują się na naszym profilu na FACEBOOKU