Deklaracja dostępności
REGULAMIN KONKURSU PIOSENKI
Szanowni Państwo! Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka zaprasza serdecznie wszystkich, których pasją jest śpiew oraz muzyka i starają się te pasje rozwijać, do wzięcia udziału w XIII Konkursie Piosenki o nagrodę im. Bogusława Klimczuka, odbywającym się w ramach „Festiwalu Muzyki Rozrywkowej im. Bogusława Klimczuka”. Festiwal odbędzie się w Kozienicach, w dniach 28-29 sierpnia 2015r. w Amfiteatrze nad jeziorem kozienickim przy ul. Bohaterów Studzianek 30. Warunkiem udziału jest przesłanie karty zgłoszenia wraz z potwierdzeniem wpłaty wpisowego do dnia 30 kwietnia 2015r. na adres organizatora oraz udział w kwalifikacjach wstępnych, które odbędą się w Amfiteatrze nad jeziorem kozienickim (Kozienice, ul. Boh. Studzianek 30), w dniu 31 maja 2015r. od godz. 11.00. Wszelkie szczegóły znajdą Państwo w regulaminie. W razie niejasności zapytania prosimy kierować na nr telefonu: 48 611 07 50 lub pocztę e-mail: dom.kultury@dkkozienice.pl. Zapraszamy do udziału!
Organizator
FESTIWAL MUZYKI ROZRYWKOWEJ im. Bogusława Klimczuka KOZIENICE 2015 REGULAMIN XIII KONKURSU PIOSENKI O NAGRODĘ IM. BOGUSŁAWA KLIMCZUKA
Ogłoszenie niniejszego Regulaminu otwiera trzynastą edycję Festiwalu Muzyki Rozrywkowej im. Bogusława Klimczuka, którego organizatorem jest Gmina Kozienice oraz Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka. Festiwal odbędzie się w Kozienicach, w dniach 28-29 sierpnia 2015 roku. Głównym elementem największego muzycznego wydarzenia w regionie, o zasięgu krajowym, będzie odbywający się w ramach festiwalu XIII Konkurs Piosenki o Nagrodę im. Bogusława Klimczuka. Do udziału w konkursie zapraszamy młodych wokalistów z terenu całej Polski. Konkurs piosenki oraz festiwal odbywa się w Kozienicach od 2002 roku i nieprzerwanie nosi imię Bogusława Klimczuka, urodzonego 19 października 1921 roku w Kozienicach, który po studiach całe swoje dorosłe życie związał z Warszawą i z Polskim Radiem. Nazywany „Kompozytorem Warszawy” był znakomitym kompozytorem, dyrygentem, aranżerem i świetnym pianistą. Skomponował ponad 250 piosenek. Wiele z nich poświęcił stolicy – miastu, które po Kozienicach było Mu najbliższe. Do historii polskiej muzyki rozrywkowej wpisały się takie utwory jak: „Rudy Rydz”, „Czarny Alibaba”, czy „Cóż wiemy o miłości”, które od lat 70-tych nadal śpiewa cała Polska. Do dziś na otwarcie każdego Festiwalu Piosenki w Opolu rozbrzmiewa skomponowany przez Bogusława Klimczuka sygnał tego festiwalu. W Polskim Radiu tworzył nowoczesne zespoły do nagrań muzyki rozrywkowej, kierował i dyrygował Orkiestrą Taneczną i Big Bandem Polskiego Radia. Współpracował z czołowymi gwiazdami piosenki, wspierał młode talenty wokalne i młodych muzyków – instrumentalistów i aranżerów. Komponował utwory baletowe, kantaty, pieśni i muzykę instrumentalną. Bogusław Klimczuk był wielokrotnie odznaczony za wybitne zasługi dla kultury i za twórczość artystyczną. Zmarł 12 kwietnia 1974 roku w Warszawie. Został pochowany na warszawskim Cmentarzu Wojskowym. Bogusław Klimczuk skupiał wokół siebie młodych, zdolnych muzyków, zarówno profesjonalistów, jak i amatorów. Kozienicki Dom Kultury nosząc imię Bogusława Klimczuka kontynuuje prace na rzecz młodych talentów. Konkurs Piosenki o Nagrodę im. Bogusława Klimczuka, odbywający się w ramach festiwalu, jest ukłonem w kierunku patrona. Na deskach kozienickiego amfiteatru młodzież z terenu całego kraju ma okazję prezentacji utworów z nurtu polskiej muzyki rozrywkowej, która Klimczukowi była najbliższa. Festiwal Muzyki Rozrywkowej im. Bogusława Klimczuka to festiwal niebanalny, na którym po prostu trzeba być, na którym nie brakuje emocji konkursowych, gwiazd i niespodzianek, a przede wszystkim wspaniałej, niepowtarzalnej atmosfery, która łączy pokolenia, a także przepięknej scenerii kozienickiego amfiteatru, która zachwyca turystów i cieszy oko mieszkańców Ziemi Kozienickiej.
 1. Organizator:
   1. Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka.
 2. Warunki uczestnictwa:
   1. Do udziału w konkursie zapraszamy solistów lub małe zespoły wokalne; wykonawców, którzy ukończyli 15 rok życia. Solistom mogą towarzyszyć chórki.
   2. Zgłoszenia do konkursu dokonują placówki delegujące lub osoby prywatne.
   3. Do konkursu wykonawcy zgłaszają po dwa dowolne utwory z nurtu POLSKIEJ MUZYKI ROZRYWKOWEJ wybrane z listy piosenek (310 utworów) wskazanych przez organizatora, znajdujących się na stronie internetowej www.dkkozienice.pl (kliknij i przejdź do listy piosenek). W celu uniknięcia powtarzania się piosenek, każdy wykonawca, przed przesłaniem karty zgłoszenia, jest zobowiązany do rezerwacji utworów poprzez wysłanie e-maila na adres: dom.kultury@dkkozienice.pl z tytułami piosenek jakie będzie prezentował w eliminacjach oraz imieniem i nazwiskiem osoby, której dotyczy zgłoszenie wraz z nazwą placówki delegującej (jeżeli dotyczy) lub miejscowością. Przy rezerwacji piosenek obowiązuje zasada „kto pierwszy ten lepszy”. Osoba zgłaszająca piosenkę jako pierwsza otrzyma potwierdzenie rezerwacji, a fakt zarezerwowania zostanie zamieszczony na stronie internetowej z listą piosenek. W przypadku zgłoszenia piosenki zarezerwowanej wcześniej przez innego uczestnika, osoba zgłaszająca piosenkę jako druga, zostanie poproszona o jej zmianę. W karcie uczestnika należy wpisać datę i godzinę dokonania potwierdzonej rezerwacji piosenek. W przypadku, gdy osoba rezerwująca piosenkę, nie dokona pełnego zgłoszenia (określonego w punkcie 2.f. niniejszego regulaminu), w terminie 7 dni od potwierdzenia rezerwacji - rezerwacja piosenek zostanie anulowana. Organizator nie dopuszcza ponownej rezerwacji piosenek, w przypadku jej wcześniejszego anulowania. Po dokonaniu pełnego zgłoszenia nie dopuszcza się zmiany zarezerwowanych piosenek na inne.
   4. We wszystkich etapach trwania konkursu wykonawcy prezentują jeden utwór - drugi tylko na wyraźne życzenie jury.
   5. Każdy wykonawca przyjeżdża z własnym akompaniamentem tj. podkład CD, MD. Nie dopuszcza się akompaniamentu instrumentalnego „na żywo”.
   6. Zgłoszenie odbywa się poprzez nadesłanie karty uczestnika dołączonej do regulaminu (zamieszczonej na stronie internetowej www.dkkozienice.pl pobierz: Karta_uczestnika.doc / Karta_uczestnika.pdf) wraz z potwierdzeniem wpłaty akredytacji w wysokości 70 zł (od jednego uczestnika, jednego duetu lub jednego zespołu) dokonanej na adres organizatora. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są dodatkowo załączyć do karty uczestnika, dołączoną do regulaminu, zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w konkursie (pobierz: Zgoda_rodzicow.doc / Zgoda_rodzicow.pdf). Zgłoszenia należy przesyłać, w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2015r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
    Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka ul. Al. 1 Maja 8, 26 – 900 Kozienice z dopiskiem „B. Klimczuk” lub drogą elektroniczną na adres: dom.kultury@dkkozienice.pl WAŻNE: Karta uczestnika oraz zgoda rodziców (jeżeli dotyczy) winny zawierać oryginały podpisów.
    Wpłat należy dokonywać na konto:
    Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka ul. Al. 1 Maja 8, 26-900 Kozienice BANK PEKAO SA oddział w Kozienicach 85 1240 5862 1111 0010 3704 7006 z dopiskiem „B. Klimczuk akredytacja - imię i nazwisko solisty lub nazwa zespołu”
 3. Terminy:
   1. Ogłoszenie konkursu
    • 29 stycznia 2015r. - Internet, strona organizatora (www.dkkozienice.pl).
   2. Zgłoszenie udziału w konkursie
    • Nieprzekraczalny termin zgłoszenia mija 30 kwietnia 2015r. - szczegółowe warunki zgłoszenia zostały określone w punkcie 2.f. niniejszego regulaminu.
   3. Kwalifikacje wstępne
    • Kwalifikacje wstępne odbędą się w Amfiteatrze nad jeziorem kozienickim (Kozienice, ul. Boh. Studzianek 30), w dniu 31 maja 2015r. od godz. 11.00 (próby 8.00-10.45).
    • Pełne listy osób zakwalifikowanych do koncertu finałowego zostaną podane przez jury po obradach i dodatkowo opublikowane na stronie internetowej www.dkkozienice.pl.
    • Uczestnicy zakwalifikowani do koncertu finałowego zobowiązani są w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lipca 2015r. przesłać na adres: dom.kultury@dkkozienice.pl podkłady do piosenek wykonywanych podczas koncertu finałowego. Organizator zapewnia pełną ochronę przesłanych materiałów.
   4. Koncert finałowy
    • Koncert finałowy odbędzie się w Amfiteatrze nad jeziorem kozienickim (Kozienice, ul. Boh. Studzianek 30), w dniu 28 sierpnia 2015r. od godz. 19.00.
    • Lista osób zaproszonych do koncertu galowego zostanie podana przez jury po obradach.
    • Oficjalne wyniki konkursu zostaną ogłoszone na koncercie galowym.
   5. Koncert galowy
    • Koncert galowy odbędzie się w Amfiteatrze nad jeziorem kozienickim (Kozienice, ul. Boh. Studzianek 30), w dniu 29 sierpnia 2015r. od godz. 20.00.
 4. Jury i Nagrody:
   1. Przewodnictwo nad jury powierza się Markowi Klimczukowi - kompozytorowi, aranżerowi i pianiście - synowi Bogusława Klimczuka. Pozostałych członków jury dobiera organizator konkursu spośród m.in. kompozytorów, piosenkarzy, dziennikarzy, aktorów. Wszelkie werdykty ogłoszone przez jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
   2. Ocenie podlegać będą: umiejętności warsztatowe, walory wokalne, interpretacja utworów, dobór repertuaru i możliwości wykonawcy - mile widziane nowe aranżacje i interpretacje znanych piosenek.
   3. Jury przyznaje nagrody główne, a także wyróżnienia brutto:
    Grand Prix im. Bogusława Klimczuka: 6000 zł I miejsce: 3500 zł II miejsce: 2500 zł III miejsce: 1500 zł wyróżnienia: 1200 zł
   4. Wręczenie nagród nastąpi na koncercie galowym, w trakcie którego odbędą się także prezentacje wokalne laureatów, w związku z powyższym obecność laureatów na koncercie galowym jest obowiązkowa (nieobecność laureata na koncercie laureatów może skutkować odebraniem nagrody!!!).
   5. Nagrody pieniężne, wypłacane laureatom, określone w punkcie 4.c. zostaną pomniejszone o 10% podatek dochodowy od osób fizycznych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 roku, poz. 361 z późn. zm.).
 5. Uwagi organizacyjne:
   1. We wszystkich etapach konkursu organizator nie ponosi kosztów związanych z przejazdem, ubezpieczeniem i pobytem (zakwaterowaniem i wyżywieniem) uczestników, opiekunów i innych osób towarzyszących.
   2. We wszystkich etapach konkursu każdemu niepełnoletniemu uczestnikowi musi towarzyszyć opiekun (rodzic lub upoważniona przez niego osoba).
   3. Organizator oferuje pomoc w rezerwacji noclegów i wyżywienia po preferencyjnych cenach. Zamówienia należy składać na adres e-mail: dom.kultury@dkkozienice.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2015r.
   4. Do udziału w konkursie nie dopuszcza się laureatów Grand Prix im. B. Klimczuka z ostatnich dwóch edycji konkursu.
   5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania filmów i zdjęć wykonanych podczas trwania festiwalu do promocji festiwalu w radiu, telewizji, Internecie i prasie.
   6. Wszystkie sporne sprawy regulaminu rozstrzyga organizator.
   7. Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy do organizatora.
   8. Informacje teleadresowe:
  Pobierz: KARTA UCZESTNIKA: Karta_uczestnika.doc / Karta_uczestnika.pdf Pobierz: ZGODA RODZICÓW: Zgoda_rodzicow.doc / Zgoda_rodzicow.pdf