Deklaracja dostępności
2015.03.21 - Gminny konkurs dla dzieci i młodzieży ŚCIEKI RURĄ, ZAPACH GÓRĄ
Uprzejmie informujemy, iż rozstrzygnięcie gminnego konkursu dla dzieci i młodzieży ŚCIEKI RURĄ, ZAPACH GÓRĄ połączone z wręczeniem nagród odbędzie się w dniu 21 marca 2015 r. podczas imprezy zorganizowanej z okazji Światowego Dnia Wody (prace należy składać do dnia 13 marca 2015r. do godz. 16.00).