Deklaracja dostępności
Standardy ochrony małoletnich
Regulamin gminnego konkursu dla dzieci i młodzieży ŚCIEKI RURĄ, ZAPACH GÓRĄ
Organizatorzy Głównym organizatorem konkursu jest Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. Współorganizatorem jest Urząd Miejski w Kozienicach i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka. Cele konkursu Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych i najciekawszych prac fotograficznych uczestników dotyczących tematu konkursu. Ideą konkursu jest podniesienie poziomu wiedzy ekologicznej poprzez kształtowanie świadomości uczniów w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska oraz rozbudzanie wrażliwości ekologicznej dzieci i młodzieży. Uczestnictwo Zapraszamy do udziału w konkursie dzieci ze szkół podstawowych kl. IV-VI oraz młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną z terenu gminy Kozienice. Każda szkoła może wytypować jeden 3-osobowy zespół, który pojedzie na wycieczkę do Oczyszczalni ścieków mieszczącej się przy ul. Wiślanej 18 (termin ustalany indywidualnie, transport zapewnia główny organizator), a następnie stworzy fotorelację z podpisami na brystolu. Prace muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nie przedstawianymi na innych konkursach. Każdy zespół może wykonać jedną pracę konkursową. Osoba do kontaktu w celu umówienia terminu wycieczki i zorganizowania transportu: Agnieszka Adamczyk tel. 698633491. Termin Prace należy składać do dnia 13 marca 2015r. do godz. 16.00 na adres: Kozienicki Dom Kultury, ul. Al. 1 Maja 8, 26-900 Kozienice. Wymagania Brystol format – B1 (UWAGA ! Proszę nie oprawiać prac) Zdjęcia – format 10x15 Każda praca powinna być opisana w prawym dolnym rogu z przodu pracy: szkoła, imiona i nazwiska autorów, klasa, telefon, imię i nazwisko opiekuna. Prace nie mogą być jednocześnie zgłaszane do udziału w innych konkursach. Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki. Rozstrzygnięcie konkursu Rozstrzygnięcie konkursu połączone z wręczeniem nagród nastąpi 21 marca 2015r. podczas imprezy zorganizowanej z okazji Światowego Dnia Wody. Nagrody i prawa autorskie Nagrody rzeczowe za I, II, III miejsce w każdej kategorii wiekowej tj.: I kategoria wiekowa – szkoły podstawowe klasy IV-VI, II kategoria wiekowa – szkoły gimnazjalne, III kategoria wiekowa – szkoły ponadgimnazjalne. Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę Uczestnika na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z konkursem (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.) Prace nadesłane do konkursu automatycznie przechodzą na własność głównego organizatora. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.