Deklaracja dostępności
Standardy ochrony małoletnich
Protokół z przebiegu eliminacji powiatowych XXXII Małego Konkursu Recytatorskiego
Eliminacje powiatowe XXXII Małego Konkursu Recytatorskiego odbyły się w Kozienickim Domu Kultury w dniu 24.03.2015 roku od godz. 10.00. W konkursie wzięli udział uczniowie wyłonieni z eliminacji szkolnych i środowiskowych: przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów gminy oraz powiatu Kozienice. Łącznie do eliminacji przystąpiło 42 uczniów. Komisja Artystyczna w składzie:
 • Jerzy Iwański
 • Adolf Krzemiński
 • Marian Popis Zarząd Towarzystwa Kultury Teatralnej oddział w Radomiu
po wysłuchaniu wszystkich prezentacji postanowiła:
  W kategorii 5-6 lat (przedszkola i klasy „0”) do finału zakwalifikować:
  • Nie przyznano
  Wyróżnienia:
  • Apolonia Seredyn - Publiczne Przedszkole nr 1 w Kozienicach
  • Leon Olszynka - Publiczne Przedszkole nr 4 w Kozienicach
  • Oskar Baran - Publiczna Szkoła Podstawowa w Głowaczowie
  W kategorii 7-11 lat (klasy I-IV) do finału zakwalifikowano:
  • Hannę Bernaciak - Publiczna Szkoła Podstawowa w Głowaczowie
  • Maksymiliana Romanowskiego - Publiczna Szkoła Podstawowa w Głowaczowie
  • Wiktorię Wysoczańską - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Kozienicach
  Wyróżnienia:
  • Julia Bąk - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1w Kozienicach
  • Piotr Mąkosa - Publiczna Szkoła Podstawowa w Janikowie
  • Olga Niedzielska - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zajezierzu
  • Mercedes Szulen - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zajezierzu
  • Amelia Maciąg - Publiczna Szkoła Podstawowa w Cecylówce Brzózkiej
  W kategorii 12-13 lat (klasy V-VI) do finału zakwalifikowano:
  • Karolinę Babulę - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach
  Wyróżnienia:
  • Nie przyznano
  W kategorii 14-16 lat (gimnazjum) do finału zakwalifikowano:
  • Julię Czubaj - Publiczne Gimnazjum w Głowaczowie
  • Piotra Śmietankę - Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Kozienicach
  • Martę Paleczną - Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Kozienicach
  Wyróżnienia:
  • Michał Grzelak - Publiczne Gimnazjum w Głowaczowie
  • Nikola Flisińska - Publiczne Gimnazjum w Głowaczowie
  • Paulina Delega - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brzózie
  • Kornelia Tęcza - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brzózie
  • Adrianna Weronika Jaros - Publiczne Gimnazjum nr 1 w Kozienicach
  • Adrian Szarek - Publiczne Gimnazjum nr 2 w Kozienicach
Wszystkim uczestnikom wręczono dyplomy za udział. Podpisy Komisji