Deklaracja dostępności
Zasady uczestnictwa w wyjazdach w ramach OFERTY WAKACYJNEJ 2015
 1. Oferta jest kierowana do dzieci i młodzieży w wieku od 7 lat.
 2. Wycieczki adresowane są wyłącznie do dzieci i młodzieży - w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych względami zdrowotnymi uczestnika, wyrażamy zgodę na obecność rodzica lub opiekuna.
 3. Liczba zamówionych biletów jest ograniczona, decyduje kolejność zapisów i wpłat.
 4. Wpis na listę uczestników wyjazdu może być dokonany osobiście, telefonicznie lub na adres email: dom.kultury@dkkozienice.pl - poprzez podanie imienia, nazwiska, wieku uczestnika i numeru telefonu do kontaktu.
 5. Po wypełnieniu listy podstawowej jest tworzona lista rezerwowa.
 6. Wpłaty za bilet należy dokonywać w kasie Kozienickiego Domu Kultury im. B. Klimczuka w pokoju nr 4 gotówką w terminie wskazanym przez Organizatora. Paragon uprawnia do odbioru właściwego biletu wstępu w dniu wyjazdu od Organizatora.
 7. Wraz z dokonaniem wpłaty rodzic lub opiekun prawny wypełnia oświadczenie, w którym wyraża zgodę na wyjazd niepełnoletniego dziecka.
 8. Rezerwacja nie opłacona w terminie wskazanym przez Organizatora, automatycznie przepada. W przypadku rezygnacji z wyjazdu przed opłaceniem biletu, należy o tym fakcie poinformować Organizatora.
 9. W przypadku rezygnacji z wyjazdu po opłaceniu biletu, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt do Organizatora wraz z paragonem. Zwrot gotówki może nastąpić wyłącznie po odsprzedaniu opłaconego miejsca innej zainteresowanej osobie z listy rezerwowej.
 10. Posiadacz paragonu może również na własną rękę odsprzedać wykupione miejsce tylko po cenie nabycia, jednak o tym fakcie również należy poinformować Organizatora w celu aktualizacji listy uczestników do ubezpieczenia.
 11. Uczestnicy wyjazdu organizowanego przez Kozienicki Dom Kultury są zobligowani do przestrzegania poleceń opiekuna wyjazdu tj. osoby odpowiedzialnej za wyjazd z ramienia Kozienickiego Domu Kultury.
 12. Każdorazowo należy stawiać się punktualnie na wyznaczone miejsca zbiórki.
 13. Organizator zapewnia stały kontakt z przedstawicielem odpowiedzialnym za dany wyjazd pod numerem telefonu: 731 877 337.
 14. W czasie wyjazdu obowiązuje przestrzeganie regulaminu wycieczki, który jest czytany przed wyjazdem.