Deklaracja dostępności
2015.09.29 - DZIEŃ PATRONA 2015
Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka serdecznie zaprasza na DZIEŃ PATRONA, który odbędzie się w dniu 29 września 2015r.
 • „Dzień Patrona” jest corocznie obchodzony we wrześniu w okolicy imienin Bogusława, które przypadają na 23 września.
 • Celem „Dnia Patrona” jest rozpropagowanie wiedzy o postaci i twórczości znakomitego kozienickiego kompozytora, dyrygenta, pianisty i aranżera Bogusława Klimczuka.
 • „Dzień Patrona” ma charakter konkursu adresowanego do uczniów klas piątych wytypowanych przez dyrektorów szkół podstawowych z terenu gminy Kozienice.
 • Miejscem odbywania się „Dnia Patrona” jest budynek i teren wokół Kozienickiego Domu Kultury (ul. Al. 1 Maja 8).
 • „Dzień Patrona” ma charakter gry na świeżym powietrzu, zawierającej elementy edukacyjne.
 • Zasady uczestnictwa w „Dniu Patrona” są zawarte w poniższym regulaminie, który został wysłany do szkół podstawowych gminy Kozienice.
Kozienicki Dom Kultury im. Bogusław Klimczuka DZIEŃ PATRONA 2015 Regulamin konkursu o puchar Dyrektora Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka
 1. Cel Celem konkursu w ramach „Dnia Patrona” jest rozpropagowanie wiedzy o urodzonym w Kozienicach znakomitym kompozytorze, dyrygencie i muzyku Bogusławie Klimczuku.
 2. Organizator Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka, ul. Aleja 1 Maja 8, 26-900 Kozienice.
 3. Adresaci konkursu Konkurs o puchar dyrektora KDK jest adresowany do uczniów klas piątych szkół podstawowych z terenu gminy Kozienice. Szkoła typuje drużynę składającą się z trzech uczniów i nauczyciela. Nauczyciele pełnią rolę opiekunów, jednak bez możliwości udziału w poszczególnych konkurencjach z wyjątkiem dogrywki.
 4. Bezpieczeństwo Organizator nie ubezpiecza od NN uczniów ani opiekunów. Obowiązek ubezpieczenia spoczywa na delegujących te osoby szkołach. Za niepełnoletnich odpowiadają opiekunowie wyznaczeni przez dyrektora szkoły.
 5. Miejsce i czas konkursu Konkurs odbędzie się w dniu 29 września 2015r. w godzinach 10.30 – 14.00 w budynku i na terenie wokół Kozienickiego Domu Kultury przy ul. Aleja 1 Maja 8, 26-900 Kozienice.
 6. Zgłoszenia Zgłoszenie do udziału w konkursie należy złożyć osobiście w siedzibie organizatora lub przesłać w terminie do 22 września 2015r. na wypełnionym formularzu karty zgłoszenia dostępnym na stronie KDK na adres: agnieszka.zarlak@dkkozienice.pl w temacie wpisując „DZIEŃ PATRONA 2015”.
 7. Transport Organizator zapewnia transport uczestników w dwie strony po wcześniejszym ustaleniu godziny i miejsca odjazdu. Obowiązku tego powinien dokonać opiekun w terminie do 22 września 2015r. przy składaniu karty.
 8. Przebieg konkursu Konkurs zakłada: część teoretyczną – quiz obejmujący wiedzę biograficzną o Bogusławie Klimczuku, jego dokonania twórcze oraz informacje o odbywającym się w Kozienicach Festiwalu Muzyki Rozrywkowej jego imienia. Niezbędne do przygotowania się materiały są dostępne na stronie internetowej Kozienickiego Domu Kultury pod adresem: www.dkkozienice.pl - w zakładce bocznej z napisem „Kozienice Festiwal”, a także w załączonym Magazynie Kulturalnym KDK (KDK Nr 45 / 20.08.2015 - wydanie specjalne). Informacje można pozyskać również z innych źródeł. część praktyczną – składającą się z zabaw edukacyjnych podzielonych na pięć stanowisk. Zadania na stanowiskach będą tematycznie związane z pięcioma wybranymi tekstami piosenek Bogusława Klimczuka. Komplet materiałów w postaci przewodnika muzycznego i tekstów piosenek drużyny otrzymają na miejscu. Każdy uczestnik zabawy powinien wziąć udział w wykonaniu przynajmniej jednego zadania. Za quiz i poszczególne zadania drużyna otrzymuje punkty.
 9. Zasady oceny Jury złożone z pracowników Kozienickiego Domu Kultury sprawdzi i oceni prawidłowość przebiegu konkursu i zsumuje punkty zdobyte przez poszczególne drużyny. Wygrywa drużyna, która otrzyma największą łączną ilość punktów. W przypadku remisu przewidziana jest dogrywka w postaci quizu.
 10. Nagrody i atrakcje dodatkowe Nagrodą główną konkursu jest Puchar Dyrektora Kozienickiego Domu Kultury dla szkoły, dyplomy i gadżety dla wszystkich uczestników oraz nagrody główne dla zdobywców I, II i III miejsca. Dla uczestników konkursu przewidziano także ciepły poczęstunek, w postaci zupy pieczarkowej.
pobierz: karta_zgloszenia.doc lub karta_zgloszenia.pdf