Deklaracja dostępności
Regulamin konkursu plastycznego BARWY JESIENI inspirowane piosenką Czerwonych Gitar
Jesienne chmury znów pędzi wiatr W dalekie strony, w daleki świat. Zielone drzewa, które chroniły nas, W żółte kolory zamienił czas. Dalekie ścieżki, po których ja Błądziłem kiedyś w pogoni dnia I kwiaty, które witały nas, W żółte kolory zamienił czas. Szeroką plażę i morza brzeg Zakryje wkrótce głęboki śnieg. Dziś tylko liście zdobią pusty las, Na żółto drzewa maluje czas. Autor: Muzyka: S. Krajewski, Słowa: M. Gaszyński Organizator Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka. Cel Wzbogacenie doświadczeń plastycznych, zachęcenie do twórczych poszukiwań i rozwiązań. Uwrażliwienie dziecka na muzykę i plastykę - pobudzenie wyobraźni. Uczestnictwo Zapraszamy do udziału uczniów szkół podstawowych z gminy i powiatu kozienickiego. Prace mogą być realizowane tylko przez jedną osobę, która wykona 1 pracę, pod okiem opiekuna - nauczyciela ze szkoły. Po wysłuchaniu piosenki Czerwonych Gitar „Barwy jesieni” prosimy o plastyczne odzwierciedlenie na kartce papieru odczuć i emocji związanych z piosenką. Prace dostarcza nauczyciel placówki lub wysyła szkoła, która przystępuje do w/w konkursu. Termin Termin składania prac upływa z dniem 6 listopada 2015 roku na adres: Kozienicki Dom Kultury, Al. 1 Maja 8, 26-900 Kozienice Wymagania Nie ma ograniczeń ilościowych dla szkoły. Format: minimalny A4, maksymalny A3. Forma wypowiedzi: technika plastyczna dowolna - oprócz użycia plasteliny. Każda praca powinna być opisana: imię, nazwisko, telefon, klasa, szkoła, opiekun. Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki. Rozstrzygnięcie konkursu Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 27 listopada 2015 roku o godz. 12.00 (o miejscu rozstrzygnięcia poinformujemy telefonicznie). Nagrody i prawa autorskie Nagrody rzeczowe za I, II, III miejsce w 2 kategoriach wiekowych:
  • szkoły podstawowe I - III
  • szkoły podstawowe IV-VI
Jury zastrzega sobie inny podział nagród. Prawa autorskie Wszystkie prace konkursowe przechodzą na własność organizatora. Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę Uczestnika na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z konkursem (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). UWAGA: Prace należy składać na adres: Centrum Kulturalno-Artystyczne w Kozienicach (ul. Warszawska 29).