Deklaracja dostępności
Regulamin Konkursu Kolęd i Pastorałek NA TEN NOWY ROK
I. Cel:
  • Zachowanie ciągłości tradycji związanych z okresem świat Bożego Narodzenia.
  • Prezentacja tradycyjnych i współczesnych kolęd i pastorałek.
  • Wymiana doświadczeń wokalnych między uczestnikami.
II. Organizator:
    Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka.
III. Termin i miejsce:
    10 grudnia 2015r. od godz. 11.00, sala kinowo - koncertowa Centrum Kulturalno - Artystycznego, ul. Warszawska 29, 26-900 Kozienice.
IV. Zasady regulaminowe:
  1. W konkursie mogą wziąć udział soliści, duety i zespoły wokalne oraz chóry z terenu powiatu kozienickiego, które przygotują jedną kolędę, pastorałkę lub piosenkę o tematyce Świąt Bożego Narodzenia.
  2. Liczba zgłoszeń:
    • szkoły: maksymalnie 4 zgłoszenia, w każdej kategorii konkursowej,
    • instytucje kultury: maksymalnie 4 zgłoszenia, od jednego instruktora, w każdej kategorii konkursowej.
  3. Akompaniament:
    • półplyback,
    • a cappella.
  4. Utwory ocenianie będą w czterech kategoriach wiekowych:
    • ­szkoły podstawowe kl. 0-III,
    • szkoły podstawowe kl. IV-VI,
    • gimnazja,
    • szkoły średnie,
    i w trzech kategoriach konkursowych:
    • soliści,
    • duety i zespoły wokalne (do 6 osób),
    • chóry.
  5. W przypadku zespołu i duetu czy zespołu wokalnego o przydziale do kategorii wiekowej decyduje wiek najstarszego uczestnika. Chóry konkurują w jednej kategorii wiekowej.
  6. Jury powołuje organizator.
  7. Najlepsi wykonawcy otrzymają nagrody przydzielone przez jury.
  8. Transport i ubezpieczenie zapewniają placówki delegujące.
  9. Warunkiem udziału jest wypełnienie karty zgłoszenia, przez formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie www.dkkozienice.pl.
  10. Termin zgłoszeń upływa z dniem 1 grudnia 2015r.
  11. Organizator zapewnia:
    • nagłośnienie i oświetlenie podczas trwania imprezy,
    • dyplomy za udział dla solistów i zespołów.
  12. O miejscu i dacie Koncertu Galowego laureaci zostaną powiadomieni przez organizatora podczas przeglądu konkursowego.
  13. W sprawach dotyczących konkursu informację można uzyskać pod nr tel. 48 611 07 50.
  14. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.