Deklaracja dostępności
2016.03.10 i 16 - 61. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski (eliminacje środowiskowe i powiatowe)
Szanowni Państwo! Od 61 lat realizowany jest w całym kraju Ogólnopolski Konkurs Recytatorski. Jest to okazja by utalentowana młodzież mogła zaprezentować swoje umiejętności recytatorskie w najstarszym i posiadającym najwyższą renomę konkursie recytatorskim. Obejmuje on swoim zasięgiem młodzież ponadgimnazjalną, studentów i dorosłych. Kozienicki Dom Kultury im. B. Klimczuka jak co roku jest organizatorem eliminacji środowiskowych i powiatowych tego konkursu i serdecznie zachęca do udziału w nim utalentowaną młodzież szkół średnich. Eliminacje środowiskowe odbędą się w sali teatralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (ul. Warszawska 29) dnia 10 marca 2016r. od godz. 11.00, zaś eliminacje powiatowe w sali kameralnej dnia 16 marca 2016r. od godz. 11.00. Recytatorzy mogą wziąć udział w czterech oddzielnych turniejach:
  • W TURNIEJU RECYTATORSKIM,
  • W TURNIEJU „WYWIEDZIONE ZE SŁOWA”,
  • W TURNIEJU POEZJI ŚPIEWANEJ,
  • W TURNIEJU TEATRÓW JEDNEGO AKTORA.
Warunkiem udziału jest przygotowanie materiału do prezentacji określonego w regulaminie, czytelne wypełnienie karty zgłoszenia, oddzielnej dla każdego recytatora, odpowiedniej dla turnieju (LITERY DRUKOWANE) i dostarczenie jej do punktu informacji Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (ul. Warszawska 29) do dnia 26 lutego 2016r. Po tym terminie karty nie będą przyjmowane. Kartę można również przesłać e-mailem na adres: pit@dkkozienice.pl w terminie j.w. Odebranie karty przesłanej e-mailem zostanie potwierdzone. Osoby do kontaktu: Agnieszka Żarłak – instruktor KDK. tel. 48 611 07 50 wew. 128 Halina Koryńska – instruktor KDK tel. 48 611 07 50 wew. 125 ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU! Regulamin 61 Ogolnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.pdf Karta uczestnika Turnieju Recytatorskiego, Turnieju Wywiedzione ze slowa.doc Karta uczestnika Turnieju Poezji Spiewanej.doc Karta uczestnika Turnieju Teatrow Jednego Aktora.doc Więcej informacji o konkursie na stronie Towarzystwa Kultury Teatralnej www.tkt.art.pl/okr.html