Deklaracja dostępności
REGULAMIN KONKURSU PIOSENKI
Szanowni Państwo! Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka zaprasza serdecznie wszystkich, których pasją jest śpiew oraz muzyka i starają się te pasje rozwijać, do wzięcia udziału w XIV Konkursie Piosenki o nagrodę im. Bogusława Klimczuka, odbywającym się w ramach „Festiwalu Muzyki Rozrywkowej im. Bogusława Klimczuka”. Festiwal odbędzie się w Kozienicach, w dniach 26-27 sierpnia 2016r. w Amfiteatrze nad Jeziorem Kozienickim przy ul. Bohaterów Studzianek 30. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia za pomocą interaktywnego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej Organizatora www.dkkozienice.pl, w terminie do dnia 30 kwietnia 2016r., do godziny 23:59:59, dokonanie wpłaty akredytacji najpóźniej do dnia 2 maja 2016r. oraz udział w kwalifikacjach wstępnych, które odbędą się w Amfiteatrze nad Jeziorem Kozienickim (Kozienice, ul. Boh. Studzianek 30), w dniu 5 czerwca 2016r. Wszelkie szczegóły znajdą Państwo w regulaminie. W razie niejasności zapytania prosimy kierować na pocztę e-mail: dom.kultury@dkkozienice.pl. Zapraszamy do udziału!
Organizator
FESTIWAL MUZYKI ROZRYWKOWEJ im. Bogusława Klimczuka KOZIENICE 2016 REGULAMIN XIV KONKURSU PIOSENKI O NAGRODĘ IM. BOGUSŁAWA KLIMCZUKA
Ogłoszenie niniejszego Regulaminu otwiera czternastą edycję Festiwalu Muzyki Rozrywkowej im. Bogusława Klimczuka, którego organizatorem jest Gmina Kozienice oraz Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka. Festiwal odbędzie się w Kozienicach, w dniach 26-27 sierpnia 2016 roku. Głównym elementem największego muzycznego wydarzenia w regionie, o zasięgu krajowym, będzie odbywający się w ramach festiwalu XIV Konkurs Piosenki o Nagrodę im. Bogusława Klimczuka. Do udziału w konkursie zapraszamy młodych wokalistów z terenu całej Polski. Konkurs piosenki oraz festiwal odbywa się w Kozienicach od 2002 roku i nieprzerwanie nosi imię Bogusława Klimczuka, urodzonego 19 października 1921 roku w Kozienicach, który po studiach całe swoje dorosłe życie związał z Warszawą i z Polskim Radiem. Nazywany „Kompozytorem Warszawy” był znakomitym kompozytorem, dyrygentem, aranżerem i świetnym pianistą. Skomponował ponad 250 piosenek. Wiele z nich poświęcił stolicy – miastu, które po Kozienicach było Mu najbliższe. Do historii polskiej muzyki rozrywkowej wpisały się takie utwory jak: „Rudy Rydz”, „Czarny Alibaba”, czy „Cóż wiemy o miłości”, które od lat 70-tych nadal śpiewa cała Polska. Do dziś na otwarcie każdego Festiwalu Piosenki w Opolu rozbrzmiewa skomponowany przez Bogusława Klimczuka sygnał tego festiwalu. W Polskim Radiu tworzył nowoczesne zespoły do nagrań muzyki rozrywkowej, kierował i dyrygował Orkiestrą Taneczną i Big Bandem Polskiego Radia. Współpracował z czołowymi gwiazdami piosenki, wspierał młode talenty wokalne i młodych muzyków – instrumentalistów i aranżerów. Komponował utwory baletowe, kantaty, pieśni i muzykę instrumentalną. Bogusław Klimczuk był wielokrotnie odznaczony za wybitne zasługi dla kultury i za twórczość artystyczną. Zmarł 12 kwietnia 1974 roku w Warszawie. Został pochowany na warszawskim Cmentarzu Wojskowym. Bogusław Klimczuk skupiał wokół siebie młodych, zdolnych muzyków, zarówno profesjonalistów, jak i amatorów. Kozienicki Dom Kultury nosząc imię Bogusława Klimczuka kontynuuje prace na rzecz młodych talentów. Konkurs Piosenki o Nagrodę im. Bogusława Klimczuka, odbywający się w ramach festiwalu, jest ukłonem w kierunku patrona. Na deskach kozienickiego amfiteatru młodzież z terenu całego kraju ma okazję prezentacji utworów z nurtu polskiej muzyki rozrywkowej, która Klimczukowi była najbliższa. Festiwal Muzyki Rozrywkowej im. Bogusława Klimczuka to festiwal niebanalny, na którym po prostu trzeba być, na którym nie brakuje emocji konkursowych, gwiazd i niespodzianek, a przede wszystkim wspaniałej, niepowtarzalnej atmosfery, która łączy pokolenia, a także przepięknej scenerii kozienickiego amfiteatru, która zachwyca turystów i cieszy oko mieszkańców Ziemi Kozienickiej.
 1. Organizator:
   1. Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka.
 2. Współpraca:
   1. Festiwal realizowany jest przy udziale środków budżetowych Gminy Kozienice.
 3. Warunki uczestnictwa:
   1. Do udziału w konkursie zapraszamy solistów lub małe zespoły wokalne; wykonawców, którzy ukończyli 15 rok życia. Solistom mogą towarzyszyć chórki.
   2. Zgłoszenia do konkursu dokonują placówki delegujące lub osoby prywatne.
   3. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia za pomocą interaktywnego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej Organizatora www.dkkozienice.pl, w terminie do dnia 30 kwietnia 2016r., do godziny 23:59:59. Prosimy o przestrzeganie terminu zgłoszenia. Po 30 kwietnia 2016 r. przesłanie zgłoszenia będzie niemożliwe.
   4. Wszystkie instrukcje dotyczące prawidłowego wypełnienia formularza zgłoszeniowego znajdują się w formularzu.
   5. We wszystkich etapach trwania konkursu wykonawcy prezentują jeden utwór – drugi tylko na wyraźne życzenie jury.
   6. Każdy wykonawca przyjeżdża z własnym akompaniamentem tj. podkład CD, MD. Nie dopuszcza się akompaniamentu instrumentalnego „na żywo”.
   7. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dokonanie wpłaty akredytacji w wysokości 80 zł (od jednego uczestnika, jednego duetu lub jednego zespołu) na konto Organizatora według poniższych danych najpóźniej do dnia 2 maja 2016r. Wpłacona akredytacja nie podlega zwrotowi.
    Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka ul. Warszawska 29, 26-900 Kozienice BANK PEKAO SA oddział w Kozienicach 85 1240 5862 1111 0010 3704 7006 z dopiskiem „B. Klimczuk akredytacja – imię i nazwisko solisty lub nazwa zespołu”
 4. Terminy:
   1. Ogłoszenie konkursu
    • ­18 lutego 2016r. - Internet, strona organizatora (www.dkkozienice.pl).
   2. Zgłoszenie udziału w konkursie
    • Nieprzekraczalny termin zgłoszenia mija 30 kwietnia 2016r. - szczegółowe warunki zgłoszenia zostały określone w punkcie 3 niniejszego regulaminu.
    • Lista osób zakwalifikowanych do kwalifikacji wstępnych Konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora do dnia 20 maja 2016r.
   3. Kwalifikacje wstępne
    • Kwalifikacje wstępne odbędą się w Amfiteatrze nad Jeziorem Kozienickim (Kozienice, ul. Boh. Studzianek 30), w dniu 5 czerwca 2016r. od godz. 11.00 (próby 8.00-10.45).
    • Pełne listy osób zakwalifikowanych do koncertu finałowego zostaną podane przez jury po obradach i dodatkowo opublikowane na stronie internetowej www.dkkozienice.pl. ­
    • Uczestnicy zakwalifikowani do koncertu finałowego zobowiązani są w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 lipca 2016r. przesłać na adres: dom.kultury@dkkozienice.pl podkłady do piosenek wykonywanych podczas koncertu finałowego. Organizator zapewnia pełną ochronę przesłanych materiałów.
   4. Koncert finałowy
    • Koncert finałowy odbędzie się w Amfiteatrze nad Jeziorem Kozienickim (Kozienice, ul. Boh. Studzianek 30), w dniu 26 sierpnia 2016r. od godz. 19.00.
    • ­ Lista osób zaproszonych do koncertu galowego zostanie podana po obradach jury.
    • Oficjalne wyniki konkursu zostaną ogłoszone na koncercie galowym.
   5. Koncert galowy
    • Koncert galowy odbędzie się w Amfiteatrze nad Jeziorem Kozienickim (Kozienice, ul. Boh. Studzianek 30), w dniu 27 sierpnia 2016r. od godz. 20.00.
 5. Jury i Nagrody:
   1. Przewodnictwo nad jury powierza się Markowi Klimczukowi - kompozytorowi, aranżerowi i pianiście - synowi Bogusława Klimczuka. Pozostałych członków jury dobiera organizator konkursu spośród m.in. kompozytorów, piosenkarzy, dziennikarzy, aktorów. Wszelkie werdykty ogłoszone przez jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
   2. Ocenie podlegać będą: umiejętności warsztatowe, walory wokalne, interpretacja utworów, dobór repertuaru i możliwości wykonawcy - mile widziane nowe aranżacje i interpretacje znanych piosenek.
   3. Jury przyznaje nagrody główne, a także wyróżnienia brutto:
    Grand Prix im. Bogusława Klimczuka: 6000 zł I miejsce: 3500 zł II miejsce: 2500 zł III miejsce: 1500 zł wyróżnienia: 1200 zł
   4. Wręczenie nagród nastąpi na koncercie galowym, w trakcie którego odbędą się także prezentacje wokalne laureatów, w związku z powyższym obecność laureatów na koncercie galowym jest obowiązkowa (nieobecność laureata na koncercie laureatów może skutkować odebraniem nagrody!!!).
   5. Nagrody pieniężne, wypłacane laureatom, określone w punkcie 5.c. zostaną pomniejszone o 10% podatek dochodowy od osób fizycznych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 roku, poz. 361 z późn. zm.).
 6. Uwagi organizacyjne:
   1. We wszystkich etapach konkursu organizator nie ponosi kosztów związanych z przejazdem, ubezpieczeniem i pobytem (zakwaterowaniem i wyżywieniem) uczestników, opiekunów i innych osób towarzyszących.
   2. We wszystkich etapach konkursu każdemu niepełnoletniemu uczestnikowi musi towarzyszyć opiekun (rodzic lub upoważniona przez niego osoba).
   3. Organizator oferuje pomoc w rezerwacji noclegów i wyżywienia po preferencyjnych cenach. Zamówienia należy składać na adres e-mail: dom.kultury@dkkozienice.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2016r.
   4. Do udziału w konkursie nie dopuszcza się laureatów Grand Prix im. B. Klimczuka z ostatnich dwóch edycji konkursu.
   5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania filmów i zdjęć wykonanych podczas trwania festiwalu do promocji festiwalu w radiu, telewizji, Internecie i prasie.
   6. Wszystkie sporne sprawy regulaminu rozstrzyga organizator.
   7. Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy do organizatora.
   8. Informacje teleadresowe:
  UWAGA !!! Zgłoszenie do konkursu odbywa się wyłącznie poprzez poniższy interaktywny formularz zgłoszeniowy, za pomocą którego dokonuje się także wyboru dwóch piosenek konkursowych. Przy wyborze piosenek obowiązuje zasada „kto pierwszy ten lepszy”. Wybrane piosenki automatycznie stają się niedostępne dla kolejnych osób.