Deklaracja dostępności
Standardy ochrony małoletnich
2017.03.15 i 28 - XXXIV Mały Konkurs Recytatorski (eliminacje środowiskowe i powiatowe)
Szanowni Państwo! Kozienicki Dom Kultury im. B. Klimczuka zaprasza do udziału w XXXIV Małym Konkursie Recytatorskim odbywającym się pod Patronatem i przy wsparciu: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Starostwa Powiatu Radomskiego, Samorządu Miasta Radomia, starostów i burmistrzów w okręgu radomskim. Eliminacje środowiskowe odbędą się w sali kameralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (ul. Warszawska 29) dnia 15 marca 2017r. od godz. 10.00, zaś eliminacje powiatowe dnia 28 marca 2017r. od godz. 10.00. Regulamin konkursu nie ulega zmianom. Każdy recytator przygotowuje dwa wiersze poetów polskich, których prezentacja nie może trwać dłużej niż sześć minut. Ze względów organizacyjnych i możliwości odbiorczych uczestników i jurorów, każda szkoła do eliminacji środowiskowych może zgłosić:
  • szkoły podstawowe w Kozienicach – do 6 recytatorów,
  • szkoły podstawowe w gminie Kozienice – 2 recytatorów. Jeżeli przy szkole funkcjonuje oddział przedszkolny 5 lat – kl. „0”, to szkoła dodatkowo może zgłosić jednego recytatora z tej kategorii wiekowej,
  • przedszkola – 2 recytatorów,
  • gimnazja w Kozienicach – 6 recytatorów,
  • gimnazja w gminie Kozienice – 4 recytatorów.
Warunkiem uczestnictwa jest czytelne wypełnienie (LITERY DRUKOWANE) karty zgłoszenia, oddzielnej dla każdego recytatora i dostarczenie jej wraz z protokołem przebiegu eliminacji przedszkolnych lub szkolnych do Punktu Informacji Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (ul. Warszawska 29) do dnia 1 marca 2017r. dla eliminacji środowiskowych i do dnia 10 marca 2017r. dla eliminacji powiatowych. Po upływie tego terminu karty nie będą przyjmowane. Kartę można również przesłać e-mailem na adres: pit@dkkozienice.pl w terminie j.w. Odebranie karty przesłanej e-mailem zostanie potwierdzone. Wzór karty zgłoszenia i regulamin można uzyskać w punkcie informacji Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach lub pobrać ze strony internetowej (link poniżej). Informacja ta wraz z regulaminami i wzorami karty zgłoszenia została rozesłana do szkół i przedszkoli. Osoby do kontaktu: Agnieszka Żarłak – instruktor KDK. tel. 48 611 07 50 wew. 128 Halina Koryńska – instruktor KDK tel. 48 611 07 50 wew. 125 Mały Konkurs Recytatorski odbywa się w ramach 62. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego organizowanego przez Towarzystwo Kultury Teatralnej. Współorganizatorami są: Kuratorium Oświaty w Warszawie - Delegatura w Radomiu, domy i ośrodki kultury oraz placówki oświatowe ziemi radomskiej. Myślą przewodnią Konkursu jest rozbudzanie wrażliwości dziecka na kulturę słowa i zapoznanie go z najcenniejszymi dziełami literatury polskiej. Finał Laureatów Małego Konkursu Recytatorskiego odbędzie się w kwietniu w Miejskim Ośrodku Kultury „Amfiteatr”, Kuźnia Artystyczna, ul. Daszyńskiego 5. Szczegółowy termin zostanie podany uczestnikom podczas eliminacji powiatowych. ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU! Regulamin XXXIV Malego Konkursu Recytatorskiego.pdf Karta_zgloszenia.doc (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja) Ważna informacja uzupełniająca dotycząca tegorocznej edycji XXXIV Małego Konkursu Recytatorskiego Organizator: Towarzystwo Kultury Teatralnej „Ziemi Radomskiej” w Radomiu Współorganizator: Kozienicki Dom Kultury im. B. Klimczuka W związku z zapytaniami kierowanymi do nas przez nauczycieli ze szkół podstawowych, dotyczącymi kwalifikowania uczniów do poszczególnych grup wiekowych informujemy, że decyzją autorów regulaminu tj. Towarzystwa Kultury Teatralnej „Ziemi Radomskiej” w Radomiu podstawowym kryterium tworzenia kategorii dla biorących udział w konkursie będzie wiek ucznia nie zaś klasa, do której aktualnie uczęszcza. Stąd prośba do opiekunów o umieszczanie w karcie zgłoszenia wieku uczestnika. Uwaga! Dotyczy wyłącznie kategorii 5-6 lat.