Deklaracja dostępności
Regulamin konkursu plastycznego UROKI RZEKI WISŁY
Organizator Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka. Cel Wzbogacenie doświadczeń plastycznych, zachęcenie do twórczych poszukiwań i rozwiązań oraz promowanie rzeki Wisły. Uczestnictwo Zapraszamy do udziału uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Kozienice. Prace mogą być realizowane tylko przez jedną osobę, która wykona 1 pracę, pod okiem opiekuna - nauczyciela ze szkoły. Prace dostarcza nauczyciel placówki lub wysyła szkoła, która przystępuje do w/w konkursu wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia. Termin Termin składania prac upływa z dniem 9 maja 2017 roku o godz. 21.00. Prace proszę przesyłać na adres: Kozienicki Dom Kultury im. B. Klimczuka, ul. Warszawska 29, 26-900 Kozienice lub dostarczyć osobiście do: Punktu Informacji Centrum Kulturalno-Artystycznego, ul. Warszawska 29, 26-900 Kozienice. Wymagania Szkoła może zgłosić maksymalnie 5 prac. Format: A3. Forma wypowiedzi: technika plastyczna dowolna - oprócz użycia plasteliny. Każda praca powinna być oprawiona w passe-portout (ramkę papierową) opisana z tyłu: imię, nazwisko, telefon, klasa, szkoła, opiekun. Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki. Rozstrzygnięcie konkursu Rozstrzygnięcie konkursu połączone z wręczeniem nagród nastąpi w dniu 20 maja 2017 roku podczas imprezy plenerowej zorganizowanej z okazji kozienickich obchodów „Roku Rzeki Wisły” na tarasie widokowym nad Wisłą w Kępeczkach. Nagrody Nagrody rzeczowe za I, II, III miejsce w 3 kategoriach wiekowych: - szkoły podstawowe I - III - szkoły podstawowe IV-VI - szkoły gimnazjalne Jury zastrzega sobie inny podział nagród. Prawa autorskie Nagrodzone prace konkursowe przechodzą na własność organizatora, pozostałe prace są do odebrania w ciągu 30 dni od rozstrzygnięcia konkursu. Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę Uczestnika na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z konkursem (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).
pobierz: karta zgloszenia.doc, karta zgloszenia.pdf