Deklaracja dostępności
2017.05.20 - Gminny plener malarski WISŁA - NATURALNIE!
Kozienicki Dom Kultury im. B. Klimczuka zaprasza młodzież do udziału w gminnym plenerze malarskim WISŁA - NATURALNIE! organizowanym z okazji kozienickich obchodów „Roku Rzeki Wisły”. Termin zgłoszeń upływa z dniem 28 kwietnia 2017 r. R E G U L A M I N
 1. Organizatorem jest Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka, ul. Warszawska 29, 26-900 Kozienice.
 2. Plener odbędzie się w ramach kozienickich obchodów „Roku Rzeki Wisły” na tarasie widokowym nad Wisłą w Kępeczkach, w dniu 20 maja 2017 roku. Szczegóły odnośnie godzin zostaną przekazane zainteresowanym bliżej terminu pleneru.
 3. W ramach pleneru przeprowadzone zostaną zajęcia teoretyczne i warsztatowe z malarstwa. Zajęcia będą prowadzone przez artystę plastyka, pedagoga z wieloletnim doświadczeniem, którego zapewnia organizator.
 4. W plenerze malarskim mogą wziąć udział uczniowie z klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniowie szkół gimnazjalnych i średnich z terenu Gminy Kozienice wykazujący uzdolnienia plastycznie. Uczniów wybiera nauczyciel plastyki spośród tych, którzy w latach poprzednich brali czynny udział w konkursach plastycznych o zasięgu pozaszkolnym. Warunkiem uczestnictwa w plenerze jest również terminowo złożona, prawidłowo wypełniona karta zgłoszenia.
 5. Kartę zgłoszenia należy złożyć do dnia 28 kwietnia 2017 r. do godz. 21.00 na adres e-mail pit@dkkozienice.pl lub do Punktu Informacji Centrum Kulturalno-Artystycznego, ul. Warszawska 29, 26-900 Kozienice.
 6. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie: - szkoły miejskie do 4 uczniów, - szkoły wiejskie do 2 uczniów. Liczba miejsc na plener jest ograniczona, dlatego o kwalifikacji do pleneru decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc.
 7. Uczestnicy pleneru będą realizować pejzaż w technice akrylowej. Organizator zapewnia wszystkie materiały plastyczne w tym: sztalugi, podkłady malarskie, farby, pędzle, naczynia na wodę. Uczestnik powinien zaopatrzyć się jedynie w luźne okrycie osłaniające ubranie przed zabrudzeniem oraz nakrycie głowy chroniące przed słońcem.
 8. Dojazd uczestników na miejsce pleneru – we własnym zakresie. Osobom niepełnoletnim powinien towarzyszyć opiekun. Obowiązuje punktualne przybycie na miejsce zbiórki. W przypadku rezygnacji z udziału w plenerze należy o tym fakcie niezwłocznie poinformować organizatora.
 9. Prace powstałe podczas pleneru przechodzą na własność uczestnika.
 10. Uczestnicy pleneru otrzymają pamiątkowe CERTYFIKATY.
 11. Zgłoszenie ucznia do udziału w plenerze jest jednoznaczne z akceptacją zapisów regulaminu.
 12. Dane zawarte w karcie zgłoszenia są niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji na plener malarski. Uczestnik podaje je dobrowolnie, mając prawo do ich poprawiania.
 13. Sprawy nie ujęte regulaminem rozstrzyga organizator.
 14. Kontakt: Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka, ul. Warszawska 29, 26-900 Kozienice. Osoba odpowiedzialna za organizację pleneru: Agnieszka Żarłak, e-mail: agnieszka.zarlak@dkkozienice.pl, tel. 48 611 07 50 wew. 128. pobierz: Karta zgloszenia.doc, Karta zgloszenia.pdf