Deklaracja dostępności
Standardy ochrony małoletnich
Regulamin XXIV Konkursu Muzyczno - Tanecznego MUSIC-DANCE
 1. ORGANIZATOR:
   Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka 26-900 Kozienice, ul. Warszawska 29, tel. 48 611 07 50
 2. CEL IMPREZY:
  1. Wymiana doświadczeń między uczestnikami.
  2. Prezentacja i popularyzacja pracy twórczej dzieci i młodzieży.
  3. Wyłonienie utalentowanych wykonawców poprzez stworzenie możliwości wszechstronnego zaprezentowania ich uzdolnień.
  4. Propagowanie amatorskiego ruchu artystycznego.
 3. UCZESTNICY:
   Dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich i placówek kultury następujących powiatów: kozienickiego, radomskiego, lipskiego, zwoleńskiego. Jury oceniać będzie uczestników w czterech kategoriach wiekowych:
   • kl. 0-III,
   • kl. IV-VI,
   • gimnazja,
   • szkoły średnie.
 4. KATEGORIE KONKURSOWE:
  1. Krótka forma kabaretowa - skecz (do 6 minut), tematyka dowolna.
  2. Śpiewanie piosenek solo - akompaniament - półplayback.
  3. Śpiewanie piosenek w duetach lub zespołach wokalnych - akompaniament - półplayback.
  4. Taniec towarzyski – formacje, pary (układ oparty na kilku tańcach).
  5. Zespoły cheerleaders.
  6. Różne formy tańca (disco, hip-hop, rap, inne):
   • Układ solowy,
   • Formacje.
  7. Prezentacja utworów instrumentalnych przez solistów na dowolnym instrumencie (do 3 minut) oraz zespoły (do 5 minut) - instrumenty własne.
 5. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY:
   Konkurs odbędzie się:
   • ­17 maja 2017 r. od godz. 11.00 (próby od godz. 9.00) – kategorie muzyczne i kabaretowe (sala kameralna Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach, ul. Warszawska 29).
   • ­18 maja 2017 r. od godz. 11.00 (próby od godz. 9.00) – kategorie taneczne (sala koncertowo-kinowa Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach, ul. Warszawska 29).
   Koncert Laureatów i wręczenie nagród odbędzie się w ramach DNI PUSZCZY KOZIENICKIEJ w dniu 3 czerwca 2017 r. w amfiteatrze Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu (Kozienice, ul. Bohaterów Studzianek 30). O dokładnej godzinie koncertu powiadomimy laureatów podczas eliminacji. W Koncercie Laureatów zaprezentują się zdobywcy tylko pierwszych miejsc. Pozostałych zapraszamy po odbiór nagród. Nagrody można odbierać w terminie 2 tygodni od daty Koncertu Laureatów, tj. do 17 czerwca 2017 r. w Punkcie Informacji Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (ul. Warszawska 29). Po tym terminie będą przekazane do puli nagród na rok następny.
 6. NAGRODY I JURY:
   Jury powołuje organizator. W konkursie przyznawane będą I, II, III miejsca i wyróżnienia. Jury zastrzega sobie inny podział nagród.
 7. WARUNKI UCZESTNICTWA:
  1. Uczestnicy przesyłają lub dostarczają osobiście karty zgłoszenia według załączonego wzoru w nieprzekraczalnym terminie do 8 maja 2017 r. na adres organizatora. Karty można również przesyłać elektronicznie na adres: pit@dkkozienice.pl.
  2. Karty uczestnictwa nadesłane po wyznaczonym terminie nie będą przyjmowane (decyduje data stempla pocztowego).
  3. Uczestnicy przygotowują jeden utwór do prezentacji konkursowej.
  4. Uczestnicy zgłaszający się do kategorii tanecznych solo prezentują program nie przekraczający 1,5 min., dla formacji 4 min., w przypadku tańca towarzyskiego - pary do 3 min.
  5. Jeden uczestnik może być zgłoszony do dwóch kategorii konkursowych.
  6. Uczestnicy przed występem dostarczają nośnik z nagranym utworem do prezentacji.
 8. KRYTERIA OCENY:
   Jury oceniające wykonawców będzie brało pod uwagę następujące kryteria:
   1. w kategoriach tanecznych:
    • dobór muzyki,
    • opracowanie choreograficzne,
    • technikę wykonania,
    • dobór i estetykę kostiumów,
    • ogólny wyraz artystyczny,
   2. w kategoriach muzycznych:
    • warsztat (technika wykonania, walory głosowe),
    • dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów oraz ich dobór do wieku i możliwości wykonawczych uczestnika),
    • muzykalność,
    • naturalną i przekonywującą interpretację,
    • dykcję,
    • ogólne wrażenie artystyczne,
   3. w kategorii skeczy kabaretowych:
    • tematyka i pomysłowość,
    • dobór kostiumu i charakteryzacja,
    • umiejętności aktorskie,
    • umiejętności improwizacyjne.
 9. INNE:
  1. Wpisowe od każdego uczestnika wynosi 4 zł - regulowane w dniu eliminacji w kasach Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka zlokalizowanych na parterze Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (ul. Warszawska 29). W przypadku uczestnictwa w dwóch kategoriach konkursowych opłata wpisowego wynosi 8 zł. Istnieje możliwość wystawienia faktury. Wpłata wpisowego jest warunkiem uczestnictwa w konkursie. Wpłaty należy dokonać przed pierwszym występem.
  2. Uczestnicy mogą przygotowywać się sami lub pod kierunkiem nauczyciela, instruktora, opiekuna.
  3. Osoby niepełnoletnie powinny mieć zapewnioną opiekę i ubezpieczenie.
  4. Przynależność do danej kategorii wiekowej określa wiek najstarszego członka zespołu lub duetu.
  5. Wykonawcom nie przestrzegającym limitów czasowych zostanie przerwana prezentacja programów.
  6. Wszystkie sporne sprawy regulaminu rozstrzyga organizator.
  7. Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy do organizatora.
  8. Szczegółowe informacje o konkursie:
  Karta_zgloszenia_MUSIC-DANCE2017_muzyczne_i_kabaretowe.doc Karta_zgloszenia_MUSIC-DANCE2017_taneczne.doc