Strona główna             Działalność             Kalendarz Imprez             Galeria             Kontakt / O nas             Partnerzy      
  
   Działalność / Smykofonia /    

REGULAMIN KONCERTÓW SMYKOFONII
Przygotuj do druku    

„Smykofonia” to cykl koncertów dla melomaluszków pod hasłem „Na muzykę nigdy nie jest za wcześnie!”, odbywających się w Kozienickim Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka (zwanym dalej „KDK”) raz w miesiącu, w cyklach luty-kwiecień i październik-grudzień. Organizatorem głównym projektu jest Fundacja „Muzyka jest dla wszystkich” i Mazowiecki Instytut Kultury, zaś współorganizatorem KDK. Wydawanie wejściówek uprawniających do uczestnictwa w koncercie rozpoczyna się od dnia podanego w oficjalnej informacji dostępnej m. in. na stronie internetowej Kozienickiego Domu Kultury: www.dkkozienice.pl oraz w serwisie społecznościowym Facebook www.facebook.com/KDKimBK.

W ogłoszeniu zawarte są wszelkie niezbędne informacje dotyczące terminu dostępności wejściówek oraz opis koncertu.

Zasady uczestnictwa w koncertach „Smykofonii”:

 1. Oferta skierowana jest do dzieci w wieku 0-5 lat i ich opiekunów.
 2. W trakcie trwania koncertu dzieci przebywają pod opieką rodzica lub opiekuna.
 3. Koncerty organizowane są w Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach.
 4. Liczba wejściówek jest ograniczona, w związku z tym, na koncert, z jednym dzieckiem bądź dwójką dzieci może wejść jeden opiekun, w rodzinach wielodzietnych (troje dzieci i więcej) i grupach zorganizowanych maksymalnie dwóch opiekunów.
 5. O liczbie dostępnych wejściówek decyduje organizator.
 6. Jedna osoba może jednorazowo pobrać maksymalnie 4 wejściówki.
 7. Grupy zorganizowane powyżej 15 osób, po dokonaniu rezerwacji na e-mail kasy@dkkozienice.pl, mogą jednorazowo pobrać więcej niż 15 wejściówek, jednakże ich odbiór może nastąpić po potwierdzeniu rezerwacji przez organizatora i w terminie przez niego wskazanym.
 8. Wstęp na koncert możliwy jest tylko w obuwiu na płaskiej, miękkiej podeszwie.
 9. 10 minut po rozpoczęciu koncertu, osoby spóźnione nie będą wpuszczane.
 10. Za bezpieczeństwo dzieci biorących udział w koncercie oraz na terenie Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach odpowiedzialność ponoszą wyłącznie opiekunowie/rodzice.
 11. Podczas koncertu zabrania się:
   1. dokonywania przez uczestników jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku bez stosowania ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. 2018, poz. 1191) DZIAŁANIA TAKIE SĄ NIELEGALNE I PODLEGAJĄ USTAWOWYM KAROM,
   2. wchodzenia na koncert z włączonymi telefonami komórkowymi bądź innymi urządzeniami (np. tabletami, laptopami, itp.) mogącymi powodować zakłócenia urządzeń technicznych i pracy artystów,
   3. spożywania alkoholu, palenia papierosów, w tym elektronicznych oraz zażywania innych zabronionych prawem używek,
   4. jakiegokolwiek nieodpowiedniego zachowania utrudniającego pracę artystów,
   5. wnoszenia artykułów spożywczych,
   6. wnoszenia przedmiotów ponadgabarytowych typu plecaki, paczki, futerały,
   7. wnoszenia broni i materiałów pirotechnicznych.
 12. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie będą wpuszczane na koncert.
 13. Za rzeczy pozostawione podczas koncertu, KDK nie ponosi odpowiedzialności.
 14. Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie prawni.
 15. KDK nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione przez uczestników koncertu oraz za zniszczenia rzeczy prywatnych, a dokonanych przez innych uczestników. Zachęcamy do tego, aby nie przynosić na koncert cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki, itp.
 16. KDK zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością KDK, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. 2018, poz. 1191). Uczestnicy, decydując się na uczestnictwo w koncercie, wyrażają tym samym zgodę na wykorzystywanie ich danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych z ich udziałem w celach jw., zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych przez Administratora mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres administratora lub na adres: iod@dkkozienice.pl.
 17. Uczestnicy koncertu są zobligowani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz, w zależności od miejsca odbywania się koncertu, regulaminu sali koncertowo-kinowej i sali kameralnej.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania koncertu.

Kozienice, 2019.01.28


   Liczba odwiedzin: 14200100
©2011 Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka
Projekt graficzny: Dom Kultury wykonanie: TAAH.