Strona główna             O nas             Działalność             Kalendarz Imprez             Galeria             Kontakt             Partnerzy      
  
      

RODO
Przygotuj do druku    

Szanowni Państwo,
od 25 maja 2018 roku jest stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z ogólnym rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy Państwa poinformować, że Administratorem Państwa danych osobowych jest

Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka
z siedzibą w Kozienicach (26-900), ul. Warszawska 29.

Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres administratora jak powyżej lub na adres e-mail: iod@dkkozienice.pl

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
  1. wypełnianie obowiązku prawnego;
  2. zawarcie i realizacja umowy;
  3. archiwizacja;
  4. udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie:
  1. konieczność wypełnienia obowiązku prawnego;
  2. udzielona zgoda;
  3. konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
  4. konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

W wymagających tego przypadkach Kozienicki Dom Kultury, ubiegał się będzie o wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w wyraźnie zadeklarowanym celu, z zastrzeżeniem możliwości łatwego odwołania zgody przez osobę, która ją wyraziła.

Państwa dane mogą być przekazywane innym podmiotom tylko w przypadku, gdy przepis prawa zobowiązuje lub za zgodą osoby, której dane dotyczą.
Państwa dane nie są przekazywane do państw trzecich.
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o przepisy prawa.

Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:
  1. żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu sprostowania danych,
  2. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
  3. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania tylko w przypadku, gdy jest to dopuszczone prawem,
  4. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych tylko w przypadku, gdy jest to dopuszczone prawem.

Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka dokłada wszelkiej staranności w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres administratora lub na adres: iod@dkkozienice.pl.


   Liczba odwiedzin: 9430165
©2011 Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka
Projekt graficzny: Dom Kultury wykonanie: TAAH.