Deklaracja dostępności
Protokół z rozstrzygnięcia XVI Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Marii Komornickiej

Do konkursu zakwalifikowano 318 zgłoszeń w czterech kategoriach, w tym:
  • w kategorii młodzież - proza: 47 zgłoszeń,
  • w kategorii młodzież - poezja: 36 zgłoszeń,
  • w kategorii dorośli - proza: 119 zgłoszeń,
  • w kategorii dorośli - poezja: 116 zgłoszeń.
Jury w składzie:
  • Elżbieta Olszewska-Schilling (pisze pod pseudonimem Elik Aimee) – poetka, pisarka, dziennikarka radiowo-telewizyjna, członek Związku Literatów Polskich, członek zwyczajny i stypendystka ZAIKS
  • Andrzej Zaniewski – poeta, członek Związku Literatów Polskich, przewodniczący Sekcji Literackiej Stowarzyszenia Autorów ZAIKS, członek Zarządu ZAIKS – przewodniczący jury
  • Krzysztof Kaim – poeta, polonista
po przeczytaniu nadesłanych prac postanowiło nagrodzić: