Deklaracja dostępności
2019.03.05 i 13 - 64. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski (eliminacje środowiskowe i powiatowe)
Szanowni Państwo! Już od 64 lat realizowany jest w całym kraju Ogólnopolski Konkurs Recytatorski. Obejmuje on swoim zasięgiem młodzież ponadgimnazjalną i dorosłych. Celem konkursu jest skłonienie uczestników do rozmowy językiem poezji, szukania własnej osobistej interpretacji utworów. Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka, jak co roku, jest organizatorem eliminacji środowiskowych i powiatowych tego konkursu i serdecznie zachęca do udziału w nim utalentowaną młodzież szkół średnich. Eliminacje środowiskowe odbędą się dnia 5 marca 2019 r. od godz. 10.00, zaś eliminacje powiatowe dnia 13 marca 2019 r. od godz. 10.00. Zarówno jedne jak i drugie, odbędą się w sali kameralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (ul. Warszawska 29). Recytatorzy mogą wziąć udział w czterech oddzielnych turniejach:
  • W TURNIEJU RECYTATORSKIM,
  • W TURNIEJU „WYWIEDZIONE ZE SŁOWA”,
  • W TURNIEJU TEATRÓW JEDNEGO AKTORA,
  • W TURNIEJU POEZJI ŚPIEWANEJ.
Warunkiem udziału jest przygotowanie materiału do prezentacji określonego w regulaminie, czytelne wypełnienie karty zgłoszenia, oddzielnej dla każdego recytatora, odpowiedniej dla turnieju (LITERY DRUKOWANE) i dostarczenie jej do punktu informacji Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (ul. Warszawska 29) do dnia 20 lutego 2019 r. Po tym terminie karty nie będą przyjmowane. Kartę można również przesłać e-mailem na adres: pit@dkkozienice.pl w tym samym terminie. Odebranie karty przesłanej e-mailem zostanie potwierdzone. Osoby do kontaktu:
  • Aleksandra Sitnik – instruktor KDK, tel. 48 611 07 50 wew. 125
  • Ewa Pytka – instruktor KDK, tel. 48 611 07 50
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU! Regulamin 64 Ogolnopolskiego Konkursu Recytatorskiego_skrot.pdf Karta uczestnika Turnieju Recytatorskiego, Turnieju Wywiedzione ze slowa.doc Karta uczestnika Turnieju Poezji Spiewanej.doc Karta uczestnika Turnieju Teatrow Jednego Aktora.doc Więcej informacji o konkursie na stronie Towarzystwa Kultury Teatralnej: www.tkt.art.pl/ogolnopolski_konkurs_recytatorski