Deklaracja dostępności
2020.03.10 i 17 - 65. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski (eliminacje środowiskowe i powiatowe)
Szanowni Państwo! Już od 65 lat realizowany jest w całym kraju Ogólnopolski Konkurs Recytatorski. Obejmuje on swoim zasięgiem uczniów szkół ponadpodstawowych i dorosłych. Celem konkursu jest zachęcenie uczestników do poszukiwań ciekawych utworów poetyckich i prozy, szukania własnej interpretacji. Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka, jak co roku, jest organizatorem eliminacji środowiskowych i powiatowych tego konkursu i serdecznie zachęca do udziału w nim utalentowaną młodzież szkół średnich. Eliminacje środowiskowe odbędą się dnia 10 marca 2020 r. od godz. 10.00, zaś eliminacje powiatowe dnia 17 marca 2020 r. od godz. 10.00, w sali kameralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (ul. Warszawska 29). UWAGA: W ramach zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa eliminacje powiatowe zaplanowane na 17 marca zostają odwołane. Recytatorzy mogą wziąć udział w czterech oddzielnych turniejach:
  • w turnieju recytatorskim,
  • w turnieju „Wywiedzione ze słowa”,
  • w turnieju teatrów jednego aktora,
  • w turnieju poezji śpiewanej.
Warunkiem udziału jest przygotowanie materiału do prezentacji określonego w regulaminie, czytelne wypełnienie karty zgłoszenia, oddzielnej dla każdego recytatora, odpowiedniej dla turnieju (LITERY DRUKOWANE) i dostarczenie jej do punktu informacji Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (ul. Warszawska 29) do dnia 28 lutego 2020 r. Po tym terminie karty nie będą przyjmowane. Kartę można również przesłać e-mailem na adres: pit@dkkozienice.pl w tym samym terminie. Odebranie karty przesłanej e-mailem zostanie potwierdzone. Osoba do kontaktu: Halina Koryńska – instruktor KDK, tel. 48 611 07 50 wew. 125. ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU! Regulamin 65 Ogolnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.pdf Karta uczestnika Turnieju Recytatorskiego, Turnieju Wywiedzione ze slowa.pdf Karta uczestnika Turnieju Poezji Spiewanej.pdf Karta uczestnika Turnieju Teatrow Jednego Aktora.pdf Więcej informacji o konkursie na stronie Towarzystwa Kultury Teatralnej: www.tkt.art.pl/ogolnopolski_konkurs_recytatorski