Deklaracja dostępności
2020.07.14-08.18 - Konkurs plastyczny „Z zielonych pobudek – Ekoludek”
Gmina Kozienice, Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka i Enea Wytwarzanie zapraszają dzieci i młodzież z terenu miasta i gminy Kozienice do udziału w konkursie plastycznym „Z zielonych pobudek – Ekoludek”, w ramach projektu „Wirtualne życie, realne problemy środowiska” – razem dla ekologii w Gminie Kozienice. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem serwisu społecznościowego Facebook, w oficjalnej grupie Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka pn. „Kulturalna grupa KDKod dnia 14 lipca 2020 r. (wtorek). Udział w konkursie polega na wykonaniu pracy plastycznej (technika i forma dowolna), która przedstawi „Ekoludka” - fikcyjną postać, promującą wartości proekologiczne, a następnie zrobieniu zdjęcia/zdjęć tej pracy i przesłania na adres: sekretariat@dkkozienice.pl najpóźniej do 18 sierpnia 2020 roku, do godz. 21.00. Przy tworzeniu pracy należy użyć materiałów podlegających recyklingowi. Dopuszczalne jest też przedstawienie ich wizerunku w innej formie (np. rysunek przedstawiający takie materiały). Szczegółowe informacje dostępne są w „Kulturalnej grupie KDK” w serwisie Facebook oraz w regulaminie konkursu, który publikujemy poniżej.
Wyniki konkursu zostaną opublikowane 1 września 2020 r. na stronie internetowej www.dkkozienice.pl.
pobierz: Regulamin.pdf
Partnerem projektu jest Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.
pobierz: Protokol z rozsrzygniecia.pdf
Nagrodzone prace zostaną opublikowane w grupie „Kulturalna grupa KDK” w dniu 1 września 2020 roku, o godzinie 19.00.