Deklaracja dostępności
2020.07.16-08.20 - Konkurs plastyczny „Piękno Ziemi Kozienickiej”
Gmina Kozienice, Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka i Enea Wytwarzanie zapraszają pełnoletnich mieszkańców miasta i gminy Kozienice do udziału w konkursie plastycznym „Piękno Ziemi Kozienickiej”, w ramach projektu „Wirtualne życie, realne problemy środowiska” – razem dla ekologii w Gminie Kozienice. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem serwisu społecznościowego Facebook, w oficjalnej grupie Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka pn. „Kulturalna grupa KDKod dnia 16 lipca 2020 r. (czwartek). Udział w konkursie polega na wykonaniu pracy plastycznej (technika i forma dowolna), która przedstawi „Piękno Ziemi Kozienickiej”, a następnie zrobieniu zdjęcia/zdjęć tej pracy i przesłania na adres: sekretariat@dkkozienice.pl najpóźniej do 20 sierpnia 2020 roku, do godz. 21.00. UWAGA: Termin nadsyłania prac został przedłużony do 27 sierpnia 2020 r., do godz. 21.00 Praca powinna podkreślać walory przyrodnicze Ziemi Kozienickiej, takie jak m.in. Puszcza Kozienicka, Dolina Środkowej Wisły, bogata flora i fauna, etc. Przy tworzeniu pracy należy użyć materiałów podlegających recyklingowi. Szczegółowe informacje dostępne są w „Kulturalnej grupie KDK” w serwisie Facebook oraz w regulaminie konkursu, który publikujemy poniżej.
Wyniki konkursu zostaną opublikowane 3 września 2020 r. na stronie internetowej www.dkkozienice.pl.
pobierz: Regulamin.pdf
Partnerem projektu jest Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.
pobierz: Protokol z rozsrzygniecia.pdf