Deklaracja dostępności
2020.07.20 - Lista inicjatyw zakwalifikowanych do oceny merytorycznej
Narodowe Centrum Kultury i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka informują, iż z dniem 20 lipca 2020 r. dobiegł końca I etap konkursu „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2020” w ramach projektu pn. „Razem dla kultury w Gminie Kozienice”. UWAGA!!! od 21 lipca 2020 r., od godz. 12.00 do 27 lipca 2020 r., do godz. 12.00 w Internecie przy pomocy platformy surveyplanet.com odbędzie się głosowanie mieszkańców - link do głosowania znajduje się na dole strony.
Lista inicjatyw zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w konkursie „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2020” w ramach projektu Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka pn. „Razem dla kultury w Gminie Kozienice”
 1. Honorowe Krwiodawstwo w Kozienicach – wydarzenie kulturalne w formie premiery filmu wnioskodawca: Klub Honorowych Dawców Krwi przy Enea Wytwarzanie sp. z o.o. Opis inicjatywy: Stworzenie filmu dokumentalno-promującego, ukazującego rys historyczny, wywiady osób zaangażowanych w krwiodawstwo i jego promocję, wywiady z pracownikami publicznej służby krwi, statystyki, rekordy, podsumowania i dalsze plany. Premiera filmu odbędzie się w Kozienickim Domu Kultury im. B. Klimczuka, połączona z poczęstunkiem i uhonorowaniem osób szczególnie zasłużonych i przychylnych działaniom krwiodawczym. Inicjatywa jest skierowana do mieszkańców gminy Kozienice, ukazuje działania na rzecz honorowego krwiodawstwa, jak również potrzebę i wagę tych działań.
 2. „Kobieto ! Puchu marny ! – czy aby na pewno ?” wnioskodawca: Grupa nieformalna z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach Opis inicjatywy: Inicjatywa jest skierowana do wszystkich mieszkańców Gminy Kozienice. Składa się z czterech podstawowych części, takich jak:
  • teatr małych form „Z kobietą przez wieki” - zaangażowani uczniowie I LO w Kozienicach przygotują scenki ukazujące kobietę w różnych epokach historycznych;
  • ogłoszenie dla mieszkańców Gminy Kozienice plebiscytu, w którym wybranych będzie 10 kobiet najbardziej zasłużonych (według nich) dla świata kultury i nauki. Dla osób biorących udział w plebiscycie zostaną rozlosowane trzy upominki. Wizerunki wyróżnionych kobiet wraz z opisem ich dokonań zostaną przedstawione na wystawie i w publikacji;
  • spotkanie z gościem - kobietą, która mieszkańcom lokalnej społeczności opisze swoją drogę do sukcesu w świecie kultury lub nauki, odpowie na pytania;
  • prelekcje - nauczycielki I LO, koordynatorki inicjatywy przybliżą wizerunki Polek, które zapisały się na kartach polskiej kultury i nauki.
  Dzięki inicjatywie łatwiej będzie zrozumieć nam, jaką pozycję w społeczeństwie zajmowała kobieta dawniej i jak zmieniała się jej pozycja przez wieki, aż do czasów współczesnych.
 3. Razem z Gminą Kozienicką wnioskodawca: Wiktoria Krekora - W grupie siła Opis inicjatywy: Inicjatywa jest skierowana do osób z Gminy Kozienice. Zadaniem zainteresowanych będzie zrobienie zdjęć atrakcyjnych miejsc naszej gminy, ukazujących przyrodę, architekturę, zabytki, atrakcje turystyczne, itp., słowem wszystko to, co warto zobaczyć. Prace fotograficzne będą zgłaszane drogą mailową lub nagrane na płytce CD dostarczone do KDK. Z wybranych zdjęć zostanie zaaranżowana wystawa w Kozienickim Domu Kultury im. B. Klimczuka. Wyróżnione prace zostaną nagrodzone. Drugą część wystawy będą stanowić prace fotograficzne Wiktorii Krekory dokumentujące piękno gminy Kozienice. Wystawie towarzyszyć będą prezentacje wokalne młodzieży.
 4. Muzyczne Kozienice wnioskodawca: Stowarzyszenie Przystanek Inicjatywa Opis inicjatywy: Stworzenie strony internetowej MUZYCZNE KOZIENICE stanowiącej kompendium informacji na temat muzycznej historii gminy Kozienice – zespołów, festiwali, muzyków, itp. – oraz związanych z tym materiałów audio i wizualnych. Realizacji strony towarzyszyć będzie nawiązywanie kontaktów z możliwie największą liczbą osób zaangażowanych w tworzenie (aktualnie i w przeszłości) kultury muzycznej gminy Kozienice, także z sołectw, gdzie również działały zespoły. Wspólnie z nimi i przy użyciu mediów społecznościowych rozwiniemy publiczną dyskusję, zorganizujemy pracę w tematycznych grupach roboczych a także kilka koncertów, być może w formule „reunion” z towarzyszącymi jam sessions muzycznych weteranów.
  UWAGA !!! link do ankiety będzie aktywny wyłącznie w terminie głosowania tj. od 21 lipca 2020 r., od godz. 12.00 do 27 lipca 2020 r., do godz. 12.00 KLIKNIJ https://s.surveyplanet.com/YZjFmWW_X