Deklaracja dostępności
Grupy artystyczne Kozienickiego Domu Kultury
Grupa Twórcza „Vena”, jako jedna z form działalności Kozienickiego Domu Kultury, skupia twórców Ziemi Kozienickiej reprezentujących malarstwo, rzeźbę, kronikarstwo oraz rękodzieło artystyczne: koronkarstwo, hafciarstwo, tkactwo artystyczne. Ich twórczość jest ściśle powiązana z regionem kozienickim, jego historią i kulturą. Grupa utworzona została w 1997 roku. Artyści z grupy „Vena” biorą czynny udział w licznych wydarzeniach kulturalnych organizowanych nie tylko na terenie gminy Kozienice, ale także gmin ościennych. Uczestniczą w wystawach indywidualnych i zbiorowych w placówkach kultury gminy Kozienice oraz w ośrodkach kultury poza terenem Kozienic. Informacja o grupie dostępna jest pod adresem: www.dkkozienice.pl/index.php?id=9877
Grupa Poetycka „Erato” działa od 1998 r., na początku w ramach Kozienickiego Klubu Twórców Kultury, później samodzielnie w strukturach merytorycznych Kozienickiego Domu Kultury. Grupa realizuje pomysły w postaci wieczorów poezji, spotkań z dziećmi i młodzieżą, jubileuszy, wieczorów promujących wydawnictwa indywidualne i zbiorowe. Współpracuje z poetami z zaprzyjaźnionych ośrodków kultury. Organizuje spotkania z literatami oraz warsztaty literackie. Informacja o grupie dostępna jest pod adresem: www.dkkozienice.pl/index.php?id=9878