Deklaracja dostępności
REGULAMIN KONKURSU PIOSENKI
UWAGA WAŻNE! Do regulaminu opublikowanego dnia 28 stycznia 2021 r., w ramach zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa, z dniem 31 marca 2021 r. wprowadzamy zmiany, których treść oznaczona jest na czerwono. Szanowni Państwo! Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka zaprasza serdecznie wszystkich, których pasją jest śpiew oraz muzyka i starają się te pasje rozwijać, do wzięcia udziału w XVIII Konkursie Piosenki o Nagrodę im. Bogusława Klimczuka, odbywającym się w ramach „Festiwalu Muzyki Rozrywkowej im. Bogusława Klimczuka”. Festiwal odbędzie się w Kozienicach, w dniach 27-28 sierpnia 2021 r. Przesłuchania finałowe XVIII Konkursu Piosenki o Nagrodę im. Bogusława Klimczuka odbędą się w dniu 27 sierpnia 2021 r. w sali kameralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (ul. Warszawska 29), natomiast koncert galowy połączony z koncertem zaproszonych gwiazd odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2021 r. w amfiteatrze nad Jeziorem Kozienickim (ul. Bohaterów Studzianek 30). Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia za pomocą interaktywnego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej Organizatora www.dkkozienice.pl, w terminie od dnia 1 marca 2021 r., od godz. 9.00 do dnia 31 marca 2021 r., do godziny 23:59:59, dokonanie wpłaty zabezpieczenia udziału w konkursie w wyznaczonym terminie tj. w dniach 1-31 marca 2021 r. oraz udział w kwalifikacjach wstępnych, które odbędą się w sali kameralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (ul. Warszawska 29), w dniu 30 maja 2021 r. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia za pomocą interaktywnego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej Organizatora www.dkkozienice.pl, w terminie od dnia 1 marca 2021 r., od godz. 9.00 do dnia 18 kwietnia 2021 r., do godziny 23:59:59, dokonanie wpłaty zabezpieczenia udziału w konkursie w wyznaczonym terminie tj. w dniach 1 marca - 18 kwietnia 2021 r. oraz udział w kwalifikacjach wstępnych, które odbędą się w sali kameralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (ul. Warszawska 29), w dniu 30 maja 2021 r. Wszelkie szczegóły znajdą Państwo w regulaminie. W razie niejasności zapytania prosimy kierować na pocztę e-mail: dom.kultury@dkkozienice.pl. Zapraszamy do udziału!
Organizator
FESTIWAL MUZYKI ROZRYWKOWEJ im. Bogusława Klimczuka KOZIENICE 2021 REGULAMIN XVIII KONKURSU PIOSENKI O NAGRODĘ IM. BOGUSŁAWA KLIMCZUKA
Ogłoszenie niniejszego Regulaminu otwiera osiemnastą edycję Festiwalu Muzyki Rozrywkowej im. Bogusława Klimczuka, którego organizatorem jest Gmina Kozienice oraz Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka. Festiwal odbędzie się w Kozienicach, w dniach 27-28 sierpnia 2021 r. Głównym elementem największego muzycznego wydarzenia w regionie, o zasięgu krajowym, będzie odbywający się w ramach festiwalu XVIII Konkurs Piosenki o Nagrodę im. Bogusława Klimczuka. Do udziału w konkursie zapraszamy młodych wokalistów z terenu całej Polski. Konkurs piosenki oraz festiwal odbywa się w Kozienicach od 2002 roku i nieprzerwanie nosi imię Bogusława Klimczuka, urodzonego 19 października 1921 roku w Kozienicach, który po studiach całe swoje dorosłe życie związał z Warszawą i z Polskim Radiem. Nazywany „Kompozytorem Warszawy” był znakomitym kompozytorem, dyrygentem, aranżerem i świetnym pianistą. Skomponował ponad 250 piosenek. Wiele z nich poświęcił stolicy – miastu, które po Kozienicach było Mu najbliższe. Do historii polskiej muzyki rozrywkowej wpisały się takie utwory jak: „Rudy Rydz”, „Czarny Alibaba” czy „Cóż wiemy o miłości”, które od lat 70-tych nadal śpiewa cała Polska. Do dziś na otwarcie każdego Festiwalu Piosenki w Opolu rozbrzmiewa skomponowany przez Bogusława Klimczuka sygnał tego festiwalu. W Polskim Radiu tworzył nowoczesne zespoły do nagrań muzyki rozrywkowej, kierował i dyrygował Orkiestrą Taneczną i Big Bandem Polskiego Radia. Współpracował z czołowymi gwiazdami piosenki, wspierał młode talenty wokalne i młodych muzyków – instrumentalistów i aranżerów. Komponował utwory baletowe, kantaty, pieśni i muzykę instrumentalną. Bogusław Klimczuk był wielokrotnie odznaczony za wybitne zasługi dla kultury i za twórczość artystyczną. Zmarł 12 kwietnia 1974 roku w Warszawie. Został pochowany na warszawskim Cmentarzu Wojskowym. Bogusław Klimczuk skupiał wokół siebie młodych, zdolnych muzyków, zarówno profesjonalistów, jak i amatorów. Kozienicki Dom Kultury nosząc imię Bogusława Klimczuka kontynuuje prace na rzecz młodych talentów. Konkurs Piosenki o Nagrodę im. Bogusława Klimczuka, odbywający się w ramach festiwalu, jest ukłonem w kierunku patrona. Na deskach kozienickich scen młodzież z terenu całego kraju ma okazję prezentacji utworów z nurtu polskiej muzyki rozrywkowej, która Klimczukowi była najbliższa. Festiwal Muzyki Rozrywkowej im. Bogusława Klimczuka to festiwal niebanalny, na którym po prostu trzeba być, na którym nie brakuje emocji konkursowych, gwiazd i niespodzianek, a przede wszystkim wspaniałej, niepowtarzalnej atmosfery, która łączy pokolenia, a także przepięknej scenerii kozienickiego amfiteatru, która zachwyca turystów i cieszy oko mieszkańców Ziemi Kozienickiej.
 1. Organizator:
   1. Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka.
 2. Współpraca:
   1. Festiwal realizowany jest przy udziale środków budżetowych Gminy Kozienice.
 3. Warunki uczestnictwa:
   1. Do udziału w konkursie zapraszamy solistów (solistom mogą towarzyszyć chórki), duety lub małe zespoły wokalne (max. do 6 osób); wykonawców, którzy ukończyli 15 rok życia. W kategorii zespoły wokalne o kwalifikacji decyduje większość wiekowa – co najmniej 4 osoby muszą mieć ukończone 15 lat. Ponadto członkowie zespołu powyżej 15 roku życia mogą być zgłoszeni do kategorii solista. W takim przypadku jest to oddzielne zgłoszenie zgodne z procedurą zawartą w regulaminie.
   2. Zgłoszenia do konkursu dokonują placówki delegujące lub osoby prywatne.
   3. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia za pomocą interaktywnego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej organizatora www.dkkozienice.pl w terminie od dnia 1 marca 2021 r., od godz. 9.00 do dnia 31 marca 2021 r., do godziny 23:59:59 (link do formularza będzie aktywny wyłącznie w terminie rejestracji tj. w dniach 1-31 marca 2021 r.). Prosimy o przestrzeganie terminu zgłoszenia. Po 31 marca 2021 r. przesłanie zgłoszenia będzie niemożliwe. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia za pomocą interaktywnego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej organizatora www.dkkozienice.pl w terminie od dnia 1 marca 2021 r., od godz. 9.00 do dnia 18 kwietnia 2021 r., do godziny 23:59:59 (link do formularza będzie aktywny wyłącznie w terminie rejestracji tj. w dniach 1 marca - 18 kwietnia 2021 r.). Prosimy o przestrzeganie terminu zgłoszenia. Po 18 kwietnia 2021 r. przesłanie zgłoszenia będzie niemożliwe.
   4. Wszystkie instrukcje dotyczące prawidłowego wypełnienia formularza zgłoszeniowego znajdą się w formularzu.
   5. We wszystkich etapach trwania konkursu wykonawcy prezentują obowiązkowo jeden utwór z listy nr 1 oraz drugi - tylko na wyraźne życzenie jury - z listy nr 2. Obydwie listy zamieszczone będą w formularzu zgłoszeniowym. Natomiast nieaktywne listy poglądowe dołączone są do niniejszego regulaminu (pobierz: Lista nr 1 - wykaz utworow.pdf, Lista nr 2 - wykaz utworow.pdf).
   6. Każdy wykonawca przyjeżdża z własnym akompaniamentem tj. podkład CD, MD. Nie dopuszcza się akompaniamentu instrumentalnego „na żywo”.
   7. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest udział w kwalifikacjach wstępnych oraz dalszych etapach konkursu dla osób zakwalifikowanych w poprzednim etapie.
   8. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dokonanie wpłaty zabezpieczenia udziału w konkursie w wysokości 100 zł (od jednego uczestnika, jednego duetu lub jednego zespołu) na konto Organizatora według poniższych danych w wyznaczonym terminie tj. w dniach 1-31 marca 2021 r. w dniach 1 marca - 18 kwietnia 2021 r.
    Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka ul. Warszawska 29, 26-900 Kozienice BANK PEKAO SA oddział w Kozienicach 85 1240 5862 1111 0010 3704 7006 z dopiskiem „B. Klimczuk akredytacja – imię i nazwisko solisty/osób z duetu lub nazwa duetu/zespołu”
   9. Zabezpieczenie udziału w konkursie będzie zwracane uczestnikom, którzy nie zakwalifikują się do udziału w kwalifikacjach finałowych i do koncertu galowego. Zabezpieczenie zostanie zwrócone na rachunek bankowy wskazany przez uczestnika w interaktywnym formularzu zgłoszeniowym.
   10. Zabezpieczenie nie będzie zwracane uczestnikom, którzy nie przystąpią do kwalifikacji wstępnych i finałowych.
 4. Terminy:
   1. Ogłoszenie konkursu
    • 28 stycznia 2021 r. - internet, strona organizatora (www.dkkozienice.pl).
    • 31 marca 2021 r. - w ramach zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa, wprowadza się korektę do regulaminu, oznaczoną na czerwono.
   2. Zgłoszenie udziału w konkursie
    • Termin zgłoszenia się do konkursu mija dnia 31 marca 2021 r. 18 kwietnia 2021 r. - szczegółowe warunki zgłoszenia zostały określone w punkcie 3 niniejszego regulaminu.
    • Lista osób zakwalifikowanych do kwalifikacji wstępnych konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej organizatora do dnia 12 kwietnia 2021 r. 30 kwietnia 2021 r.
   3. Kwalifikacje wstępne
    • Kwalifikacje wstępne odbędą się w sali kameralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (ul. Warszawska 29), w dniu 30 maja 2021 r. od godz. 12.00 (próby 9.00-11.45. UWAGA: Próby są obowiązkowe we wszystkich etapach konkursu).
    • Pełne listy osób zakwalifikowanych do kwalifikacji finałowych zostaną podane przez jury po obradach i dodatkowo opublikowane na stronie internetowej www.dkkozienice.pl.
    • Uczestnicy zakwalifikowani do kwalifikacji finałowych zobowiązani są w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2021 r. przesłać na adres: dom.kultury@dkkozienice.pl podkłady do piosenek wykonywanych podczas kwalifikacji finałowych. Organizator zapewnia pełną ochronę przesłanych materiałów.
   4. Koncert finałowy
    • Kwalifikacje finałowe odbędą się w sali kameralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (ul. Warszawska 29), w dniu 27 sierpnia 2021 r. od godz. 16.00.
    • ­Lista osób zaproszonych do koncertu galowego zostanie podana po obradach jury.
    • Oficjalne wyniki kwalifikacji finałowych zostaną ogłoszone na koncercie galowym.
   5. Koncert galowy
    • Koncert galowy odbędzie się w amfiteatrze nad Jeziorem Kozienickim (Kozienice, ul. Boh. Studzianek 30), w dniu 28 sierpnia 2021 r. od godz. 20.00.
 5. Jury i Nagrody:
   1. Przewodnictwo nad jury powierza się Markowi Klimczukowi - kompozytorowi, aranżerowi i pianiście - synowi Bogusława Klimczuka. Pozostałych członków jury dobiera organizator konkursu spośród m.in. kompozytorów, piosenkarzy, dziennikarzy, aktorów. Wszelkie werdykty ogłoszone przez jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
   2. Ocenie podlegać będą: umiejętności warsztatowe, walory wokalne, interpretacja utworów, dobór repertuaru i ogólny wyraz artystyczny - mile widziane nowe aranżacje i interpretacje znanych piosenek.
   3. Jury przyznaje nagrody główne, a także wyróżnienia brutto:
    Grand Prix im. Bogusława Klimczuka: 6000 zł I miejsce: 3500 zł II miejsce: 2500 zł III miejsce: 1500 zł wyróżnienia: 1200 zł
   4. Wręczenie symbolicznych czeków nastąpi na koncercie galowym, w trakcie którego odbędą się także prezentacje wokalne laureatów - obecność laureatów na koncercie galowym jest obowiązkowa (nieobecność laureata na koncercie galowym może skutkować odebraniem nagrody!!!).
   5. Wypłata nagród pieniężnych określonych w punkcie 5. c. nastąpi w dniu 30 sierpnia 2021 r. na rachunek bankowy laureata. Laureaci zobowiązani są do przekazania swojego numeru konta tuż po ogłoszeniu listy osób zaproszonych do koncertu galowego, na adres: dom.kultury@dkkozienice.pl (nie przekazanie numeru konta w wyznaczonym terminie, może skutkować opóźnieniem wypłaty nagrody).
   6. Nagrody pieniężne, wypłacane laureatom określone w punkcie 5. c. tj. Grand Prix, I, II miejsce - zostaną pomniejszone o 10 % podatek dochodowy od osób fizycznych, natomiast III miejsce i wyróżnienia są zwolnione z podatku zgodnie z art. 21, ust. 1, pkt. 68 i art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz.1426).
 6. Uwagi organizacyjne:
   1. We wszystkich etapach konkursu organizator nie ponosi kosztów związanych z przejazdem, ubezpieczeniem i pobytem (zakwaterowaniem i wyżywieniem) uczestników, opiekunów i innych osób towarzyszących.
   2. We wszystkich etapach konkursu każdemu niepełnoletniemu uczestnikowi musi towarzyszyć opiekun (rodzic lub upoważniona przez niego osoba).
   3. Organizator oferuje pomoc w rezerwacji noclegów i wyżywienia po preferencyjnych cenach. Deklaracje należy składać na adres e-mail: dom.kultury@dkkozienice.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2021 r. 30 czerwca 2021 r.
   4. Do udziału w konkursie nie dopuszcza się laureatów Grand Prix im. Bogusława Klimczuka z ostatnich dwóch edycji konkursu tj. z lat 2018-2019.
   5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania filmów i zdjęć wykonanych podczas trwania festiwalu do promocji festiwalu w radiu, telewizji, Internecie i prasie.
   6. Wszystkie sporne sprawy regulaminu rozstrzyga organizator.
   7. Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy do organizatora.
   8. Informacje teleadresowe:
  UWAGA !!! Zgłoszenie do konkursu odbywać się będzie wyłącznie poprzez interaktywny formularz zgłoszeniowy, za pomocą którego dokonywać się będzie także wyboru dwóch piosenek konkursowych. Przy wyborze piosenek obowiązywać będzie zasada „kto pierwszy ten lepszy”. Wybrane piosenki automatycznie staną się niedostępne dla kolejnych osób. W przypadku, gdyby się zdarzyło, że tą samą piosenkę wybiorą dwie osoby, o kolejności decydować będzie data zgłoszenia oraz godzina (z dokładnością do sekundy). (link do formularza będzie aktywny wyłącznie w terminie rejestracji)
  KLIKNIJ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDX5fROnWN26U3CrfjqHPSVkEus2ZIGGhrAj9k4rcbYJorSg/viewform