Deklaracja dostępności
2021.06.10 i 16 - XXXVIII Mały Konkurs Recytatorski (eliminacje środowiskowe i powiatowe)
Towarzystwo Kultury Teatralnej „Ziemia Radomska” w Radomiu we współpracy z Gminą Kozienice i Kozienickim Domem Kultury im. Bogusława Klimczuka zapraszają do udziału w XXXVIII Małym Konkursie Recytatorskim odbywającym się pod Patronatem i przy wsparciu: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Starostwa Powiatu Radomskiego, Samorządu Miasta Radomia, starostów i burmistrzów w okręgu radomskim.
  Informacja z dnia 2021.02.26: Konkretne terminy eliminacji środowiskowych i powiatowych dla Kozienic zostaną podane po ogłoszeniu wytycznych dotyczących sytuacji epidemiologicznej w Polsce. Organizatorzy planują w/w eliminacje przeprowadzić w kwietniu 2021 r. Niemniej już zachęcamy do przygotowywania się do konkursu. Informacja z dnia 2021.04.22: Eliminacje środowiskowe odbędą się dnia 13 maja 2021 r. od godz. 10.00, zaś eliminacje powiatowe dnia 20 maja 2021 r. od godz. 10.00. Zarówno jedne jak i drugie eliminacje, odbędą się w sali koncertowo-kinowej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (ul. Warszawska 29). Karty zgłoszenia, oddzielne dla każdego recytatora, prosimy o dostarczenie wraz z protokołem przebiegu eliminacji przedszkolnych lub szkolnych do punktu informacji Kozienickiego Domu Kultury (ul. Warszawska 29) do dnia 7 maja 2021 r. dla eliminacji środowiskowych i do dnia 13 maja 2021 r. dla eliminacji powiatowych. Po upływie tego terminu karty nie będą przyjmowane. Informacja z dnia 2021.05.04: Ze względu na przedłużający się lockdown dla kultury przesunięte zostają terminy eliminacji. Eliminacje środowiskowe odbędą się dnia 10 czerwca 2021 r. od godz. 10.00 w sali koncertowo-kinowej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (ul. Warszawska 29), zaś eliminacje powiatowe dnia 16 czerwca 2021 r. od godz. 10.00 w sali kameralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (ul. Warszawska 29). Karty zgłoszenia, oddzielne dla każdego recytatora, wraz z protokołem przebiegu eliminacji przedszkolnych lub szkolnych prosimy o przesłanie mailem na adres pit@dkkozienice.pl najpóźniej do dnia 21 maja 2021 r. dla eliminacji środowiskowych i do dnia 28 maja 2021 r. dla eliminacji powiatowych. Po upływie tego terminu karty nie będą przyjmowane.
W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku od 5 do 15 lat. Każdy recytator przygotowuje dwa wiersze poetów polskich (w całości lub we fragmentach), których prezentacja nie może trwać dłużej niż sześć minut. Ze względów organizacyjnych i możliwości odbiorczych uczestników i jurorów, każda szkoła może zgłosić:
 • do eliminacji środowiskowych:
  • szkoły podstawowe w Kozienicach – 7 recytatorów (jeżeli przy szkole funkcjonuje oddział przedszkolny – dzieci w wieku 5-6 lat, to szkoła dodatkowo może zgłosić jednego recytatora z tej kategorii wiekowej),
  • szkoły podstawowe w gminie Kozienice – 4 recytatorów (jeżeli przy szkole funkcjonuje oddział przedszkolny – dzieci w wieku 5-6 lat, to szkoła dodatkowo może zgłosić jednego recytatora z tej kategorii wiekowej),
  • przedszkola – 2 recytatorów.
 • do eliminacji powiatowych:
  • szkoły podstawowe w gminie Głowaczów, Gniewoszów, Sieciechów – 4 recytatorów (jeżeli przy szkole funkcjonuje oddział przedszkolny – dzieci w wieku 5-6 lat, to szkoła dodatkowo może zgłosić jednego recytatora z tej kategorii wiekowej).
Warunkiem uczestnictwa jest czytelne wypełnienie (DRUKOWANYMI LITERAMI) karty zgłoszenia, oddzielnej dla każdego recytatora i dostarczenie jej wraz z protokołem przebiegu eliminacji przedszkolnych lub szkolnych do punktu informacji Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka zlokalizowanym na parterze Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (ul. Warszawska 29). Daty zostaną podane w późniejszym terminie. Kartę można również przesłać pocztą (decyduje data wpływu) lub e-mailem na adres: pit@dkkozienice.pl w terminie j.w. Odebranie karty przesłanej e-mailem zostanie potwierdzone. Wzór karty zgłoszenia i regulamin można uzyskać w punkcie informacji KDK lub pobrać ze strony internetowej (link poniżej). Informacja ta wraz z regulaminami i wzorami karty zgłoszenia została rozesłana do szkół i przedszkoli. Dodatkowe informacje:
 • Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka, ul. Warszawska 29, 26-900 Kozienice
 • nr tel. 48 611 07 50
 • e-mail: pit@dkkozienice.pl
Mały Konkurs Recytatorski odbywa się w ramach 66. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego organizowanego przez Towarzystwo Kultury Teatralnej „Ziemia Radomska” w Radomiu we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury „Amfiteatr” w Radomiu. Współorganizatorami są: Kuratorium Oświaty w Warszawie – Delegatura w Radomiu, domy i ośrodki kultury oraz placówki oświatowe ziemi radomskiej. Myślą przewodnią Konkursu jest rozbudzanie wrażliwości dziecka na kulturę słowa, piękno języka polskiego i zapoznanie go z najcenniejszymi dziełami literatury polskiej. Finał Laureatów Małego Konkursu Recytatorskiego planowany jest na maj 2021 r. w Miejskim Ośrodku Kultury „Amfiteatr” w Radomiu, ul Parkowa 1. ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU! Regulamin XXXVIII Malego Konkursu Recytatorskiego.pdf Karta_zgloszenia.doc Zgoda na przetwarzanie wizerunku w celach promocyjnych.doc Informacja uzupełniająca: Decyzją autorów regulaminu tj. Towarzystwa Kultury Teatralnej „Ziemia Radomska” w Radomiu podstawowym kryterium tworzenia kategorii dla biorących udział w konkursie będzie wiek ucznia nie zaś klasa, do której aktualnie uczęszcza. Stąd prośba do opiekunów o umieszczanie w karcie zgłoszenia wieku uczestnika.
Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka wprowadził zalecenia Ministerstwa Zdrowia oraz służb sanitarno-epidemiologicznych. Eliminacje odbędą się z zachowaniem reżimu sanitarnego.