Deklaracja dostępności
Rok akademicki 2021/22


pod honorowym patronatem
Burmistrza Gminy Kozienice

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka
ul. Warszawska 29, 26-900 Kozienice tel. 48 611 07 50 wew. 128
e-mail: dom.kultury@dkkozienice.pl

Dyrektor:
Elwira Kozłowska

Koordynator:
Katarzyna Kościug
Anna Tomczyk-Anioł

Rada Słuchaczy:
Przewodniczący: Dariusz Szewc
Z-ca Przewodniczącego: Wiesława Szylińska
Skarbnik: Zofia Kowalczyk
Członek Rady: Barbara Jeznach
Członek Rady: Stanisław Kuźnar