www.dkkozienice.pl - ZASADY PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ


Ze względu na rosnącą liczbę zgłoszeń nagrań do realizacji przez telewizję lokalną „Kronika Kozienicka” zwracamy się z prośbą do organizatorów wydarzeń o informowanie nas na piśmie w terminie najpóźniej na tydzień przed planowanym przedsięwzięciem. Jednocześnie zastrzegamy, że zgłoszenie nie jest równoznaczne z przyjęciem materiału do realizacji. Decyzja o wpisaniu nagrania w harmonogram pracy redakcji podejmowana jest na cotygodniowym kolegium redakcyjnym w poniedziałki o godz. 11.00.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres:
KOZIENICKI DOM KULTURY
im. Bogusława Klimczuka
ul. Warszawska 29
26-900 Kozienice
z dopiskiem: „Kronika Kozienicka”
e-mail: kronika@dkkozienice.pl
fax.: 48 614 26 25

Zgłoszenia telefoniczne na numer 48 611 07 52 lub 48 611 07 50 wew. 150, kom. 661 625 421 przyjmowane są w sytuacjach związanych z koniecznością prowadzenia akcji niezaplanowanych m.in.: pożar, wypadek, awaria, itp.