www.dkkozienice.pl - Rok akademicki 2013/2014pod honorowym patronatem
Burmistrza Gminy Kozienice – dr inż. Tomasza Śmietanki
UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
Kozienickiego Domu Kultury im. B. Klimczuka

ul. Al. 1 Maja 8, 26-900 Kozienice
tel. 48 611 07 50
fax 48 614 26 25


Dyrektor:
Elwira Kozłowska

Koordynator:
Izabela Barcikowska-Poździk

Rada Słuchaczy:
Przewodniczący: Witold Makarewicz
Z-ca Przewodniczącego: Krystyna Berezowska
Skarbnik: Janina Bielas
Członek Rady: Krystyna Drożdż
Członek Rady: Stefan Walczak

Zaproszenie na zakończenie roku akademickiego 2013/2014
Harmonogram zajęć na II semestr 2013/2014
Zajęcia fakultatywne w roku akademickim 2013/2014
Harmonogram zajęć na I semestr 2013/2014
Zaproszenie na inaugurację roku akademickiego 2013/2014
Zaproszenie na sezon 2013/2014