www.dkkozienice.pl - REGULAMIN PORANKÓW TEATRALNYCH DLA DZIECI


„Poranki teatralne dla dzieci” są cyklem przedstawień teatralnych organizowanych przez Gminę Kozienice i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka (zwanym dalej „KDK“) odbywających się raz w miesiącu. Wydawanie nieodpłatnych wejściówek uprawniających do uczestnictwa w przedstawieniu teatralnym rozpoczyna się od dnia podanego w oficjalnej informacji dostępnej m. in. na stronie internetowej KDK: www.dkkozienice.pl oraz w serwisie społecznościowym Facebook www.facebook.com/KDKimBK.

W publikowanych ogłoszeniach zawarte są wszelkie niezbędne informacje dotyczące terminu dostępności wejściówek oraz wystawianego przedstawienia teatralnego, zaś w poniższych załącznikach zawarte są zasady uczestnictwa w „Porankach teatralnych dla dzieci”.

pobierz: Regulamin porankow z dnia 2020.10.09.pdf
pobierz: Aneks nr 1 z dnia 2020.10.23 do Regulamin porankow z dnia 2020.10.09.pdf