www.dkkozienice.pl - 2018.03.02 i 12 - 63. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski (eliminacje środowiskowe i powiatowe)


Szanowni Państwo!

Od 63 lat realizowany jest w całym kraju Ogólnopolski Konkurs Recytatorski. W tym roku odbywa się dla uczczenia stulecia odzyskania niepodległości. Jest to okazja by utalentowana młodzież mogła zaprezentować swoje umiejętności recytatorskie w najstarszym i posiadającym najwyższą renomę konkursie recytatorskim. Obejmuje on swoim zasięgiem młodzież ponadgimnazjalną, studentów i dorosłych.

Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka, jak co roku, jest organizatorem eliminacji środowiskowych i powiatowych tego konkursu i serdecznie zachęca do udziału w nim utalentowaną młodzież szkół średnich.

Eliminacje środowiskowe odbędą się dnia 2 marca 2018 r. od godz. 10.00, zaś eliminacje powiatowe dnia 12 marca 2018 r. od godz. 10.00. Eliminacje środowiskowe i powiatowe odbędą się w sali kameralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (ul. Warszawska 29).

Recytatorzy mogą wziąć udział w czterech oddzielnych turniejach:
  • W TURNIEJU RECYTATORSKIM,
  • W TURNIEJU „WYWIEDZIONE ZE SŁOWA”,
  • W TURNIEJU POEZJI ŚPIEWANEJ,
  • W TURNIEJU TEATRÓW JEDNEGO AKTORA.
Warunkiem udziału jest przygotowanie materiału do prezentacji określonego w regulaminie, czytelne wypełnienie karty zgłoszenia, oddzielnej dla każdego recytatora, odpowiedniej dla turnieju (LITERY DRUKOWANE) i dostarczenie jej do punktu informacji Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (ul. Warszawska 29) do dnia 16 lutego 2018 r. Po tym terminie karty nie będą przyjmowane.

Kartę można również przesłać e-mailem na adres: pit@dkkozienice.pl w tym samym terminie. Odebranie karty przesłanej e-mailem zostanie potwierdzone.

Osoba do kontaktu: Halina Koryńska – instruktor KDK tel. 48 611 07 50 wew. 125

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!


Regulamin 63 Ogolnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.pdf
Karta uczestnika Turnieju Recytatorskiego, Turnieju Wywiedzione ze slowa.doc
Karta uczestnika Turnieju Poezji Spiewanej.doc
Karta uczestnika Turnieju Teatrow Jednego Aktora.doc

Więcej informacji o konkursie na stronie Towarzystwa Kultury Teatralnej: www.tkt.art.pl/okr


Protokół z przebiegu eliminacji powiatowych 63. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
Protokół z przebiegu eliminacji środowiskowych 63. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego