www.dkkozienice.pl - Rok akademicki 2017/2018pod honorowym patronatem
Burmistrza Gminy Kozienice – dra inż. Tomasza Śmietanki
UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka

ul. Warszawska 29, 26-900 Kozienice
tel. 48 611 07 50 wew. 128
fax 48 614 26 25


Dyrektor:
Elwira Kozłowska

Koordynator:
Izabela Barcikowska-Poździk

Rada Słuchaczy:
Przewodniczący: Witold Makarewicz
Z-ca Przewodniczącego: Krystyna Berezowska
Skarbnik: Wiesława Kruszyńska
Członek Rady: Alicja Czerska
Członek Rady: Stefan Walczak


ZDJĘCIA z roku akademickiego 2017/2018 (X edycja)
Zaproszenie na zakończenie roku akademickiego 2017/2018
Harmonogram zajęć na II semestr 2017/2018
Projekt „UTW dla społeczności”
Komunikat
Zajęcia fakultatywne w roku akademickim 2017/2018
Harmonogram zajęć na I semestr 2017/2018
Zaproszenie na sezon 2017/2018
Zaproszenie na inaugurację roku akademickiego 2017/2018