www.dkkozienice.pl - Zajęcia stałe


Oferta zajęć stałych corocznie obejmuje kilkanaście różnorodnych grup zainteresowań adresowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych. Największą grupę stanowią słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, dla których poza ofertą wykładową, przygotowywana jest również oferta zajęć fakultatywnych. O UTW czytaj więcej tutaj...

Zajęcia prowadzone są w pracowniach specjalistycznych Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach: sali tanecznej, sali sztuk plastycznych, sali muzycznej, teatralnej i dydaktycznej oraz w sali wystawowej i w sali na rogu. Wykłady UTW odbywają się w sali koncertowo-kinowej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
Zajęcia w roku artystycznym 2019/20
ARCHIWUM