www.dkkozienice.pl - Rok akademicki 2019/2020pod honorowym patronatem
Burmistrza Gminy KozieniceUNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka

ul. Warszawska 29, 26-900 Kozienice
tel. 48 611 07 50 wew. 128
fax 48 614 26 25
e-mail: dom.kultury@dkkozienice.pl

Dyrektor:
Elwira Kozłowska

Koordynator:
Anna Tomczyk-Anioł
Katarzyna Kościug

Rada Słuchaczy:
Przewodniczący: Dariusz Szewc
Z-ca Przewodniczącego: Zofia Kowalczyk
Skarbnik: Wiesława Kruszyńska
Członek Rady: Małgorzata Król
Członek Rady: Stanisław Kuźnar
ZDJĘCIA z roku akademickiego 2019/2020 (XII edycja)
Zaproszenie na zakończenie roku akademickiego 2019/20
UTW w czasach pandemii
Harmonogram wykładów na II semestr 2019/20
Ogłoszenia semestralne w roku akademickim 2019/20
Harmonogram zajęć fakultatywnych w roku akademickim 2019/20
Harmonogram wykładów na I semestr 2019/20
Zaproszenie na inaugurację roku akademickiego 2019/20
Zaproszenie na sezon 2019/20