www.dkkozienice.pl - Muzealne podróże dla dzieci i młodzieży


Z myślą o młodszych odbiorcach kultury organizujemy cykliczne wyjazdy odwiedzając muzea okolicznych miast, w tym Warszawy. Dzieci i młodzież pod opieką wykwalifikowanych instruktorek Kozienickiego Domu Kultury mają okazję zobaczyć dzieła sztuki i techniki oraz odwiedzić interesujące miejsca w regionie. Wyjazdy odbywają się cztery razy w roku, w miesiącach: marzec, czerwiec, wrzesień i listopad.
ARCHIWUM


REGULAMIN MUZEALNYCH PODRÓŻY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY