Deklaracja dostępności
Uzupełniający nabór ofert na prowadzenie zajęć fakultatywnych dla słuchaczy UTW w roku akademickim 2021/22
Gmina Kozienice i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka ogłaszają uzupełniający nabór ofert na prowadzenie chóru UTW, a także zajęć językowych: język angielski, włoski, rosyjski i francuski; tanecznych i ruchowych, w tym gimnastycznych; logicznych, w tym brydż; plastycznych i manualnych, w tym wyplatanie makram i małe formy użytkowo-dekoracyjne oraz z zakresu nowych technologii, dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku Kozienickiego Domu Kultury, w roku akademickim 2021/22. Nasza oferta skierowana jest do seniorów - mieszkańców miasta i Gminy Kozienice oraz powiatu kozienickiego, którzy zakończyli już swą karierę zawodową (emeryt, rencista, również bezrobotny) i osiągnęli wiek 50+, dla których przygotowujemy specjalną propozycję. Instruktorzy i animatorzy będą mieli do dyspozycji nowocześnie zaprojektowane i wyposażone pracownie (taneczną, dydaktyczną, muzyczną, salę sztuk plastycznych) oraz salę na rogu, salę wystawową i patio w nowoczesnym Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach, przy ul. Warszawskiej 29, a także obiekty Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu (Kryta Pływalnia „Delfin”, Hala Sportowa). Zajęcia mogą odbywać się także w plenerze. Oferty wraz z pełną dokumentacją należy przesłać na pocztę e-mail (w temacie wiadomości prosimy wpisać „Nabór uzupełniający na instruktora UTW”) na adres: sekretariat@dkkozienice.pl. Termin przesyłania dokumentów: do 2 lipca 2021 r. do godz. 17.00. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 16 lipca 2021 r. Wszelkie szczegóły znajdą Państwo w regulaminie. W razie niejasności zapytania prosimy kierować na pocztę e-mail:dom.kultury@dkkozienice.pl.