Deklaracja dostępności
Otwarty konkurs ofert na prowadzenie zajęć terapeutycznych i ogólnorozwojowych w roku artystycznym 2024/25

Gmina Kozienice i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka ogłaszają otwarty konkurs ofert na prowadzenie zajęć terapeutycznych i ogólnorozwojowych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, w roku artystycznym 2024/25.

Nasza oferta skierowana jest do dzieci i młodzieży z orzeczeniem o niepełnosprawności pomiędzy 2, a 18 rokiem życia, z terenu miasta i Gminy Kozienice, dla których przygotowujemy specjalne propozycje.

Instruktorzy terapeuci będą mieli do dyspozycji nowocześnie zaprojektowane i wyposażone pracownie (zajęć tanecznych, sztuk plastycznych, zajęć muzycznych, teatralnych i dydaktycznych) oraz salę na rogu, w nowoczesnym Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach, przy ul. Warszawskiej 29.

Oferty wraz z pełną dokumentacją należy przesłać na pocztę e-mail (w temacie wiadomości prosimy wpisać „Konkurs na instruktora zajęć terapeutycznych”) na adres: sekretariat@dkkozienice.pl.

Termin przesyłania dokumentów: do dnia 21 czerwca 2024 r. do godz. 17.00.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 19 lipca 2024 r.

Wszelkie szczegóły znajdą Państwo w regulaminie.

Pobierz:

W razie niejasności zapytania prosimy kierować na pocztę e-mail: dom.kultury@dkkozienice.pl.