Deklaracja dostępności
Standardy ochrony małoletnich
Dziecięcy Uniwersytet Nauki i Kultury KDK

pod honorowym patronatem
Burmistrza Gminy Kozienice

DZIECIĘCY UNIWERSYTET NAUKI i KULTURY
Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka
ul. Warszawska 29, 26-900 Kozienice

tel. 48 611 07 50 wew. 128
e-mail: dom.kultury@dkkozienice.pl

Dyrektor:
Elwira Kozłowska

Koordynator:
Patrycja Dąbrowska
Aleksandra Sitnik

Dziecięcy Uniwersytet Nauki i Kultury został uruchomiony w czerwcu 2024 r., jako pierwsze takie przedsięwzięcie w Gminie Kozienice, z inicjatywy Dyrektorki Kozienickiego Domu Kultury Elwiry Kozłowskiej. Jest to oferta edukacyjna skierowana do dzieci w wieku 6-11 lat, które w przyjemny i przystępny sposób chcą rozwijać swoją wiedzę m.in. z zakresu fizyki, chemii, nauk przyrodniczych czy szeroko rozumianej kultury. DUNiK to naukowa zabawa w studiowanie, rozwiązywanie zagadek życia codziennego i odkrywanie świata nauki przez zabawę, rozbudzanie intelektu oraz twórczego potencjału. Spotkania uniwersyteckie odbywają się raz w miesiącu, w soboty, a uczestnicy pracują w niedużych grupach. Zajęcia mają formę warsztatową i prowadzone są przez specjalistów wykładających na renomowanej państwowej uczelni wyższej. DUNiK to połączenie zabawy i edukacji, nauczanie w interesujący sposób i studiowanie bez ocen czy egzaminów. To pierwszy krok w stronę świata nauki.