Deklaracja dostępności
U W A G A !!!

Do 30 lipca 2006 roku został przedłużony termin składania prac na ogólnopolski konkurs na plakat pn. "Szukamy Siebie - niepełnosprawni i sprawni razem". Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników podane zostanie na stronie www.kckris.pl. 11 sierpnia 2006r.
Regulamin konkursu...