Deklaracja dostępności
PUSZCZA KOZIENICKA

Zapraszamy uczniów klas IV-VI na zajęcia taneczne zespołu PUSZCZA KOZIENICKA. Zajęcia odbywają się w poniedziałki w godz. 16.00-18.00 w Domu Kultury w Kozienicach. Zajęcia są nieodpłatne. Zajęcia obejmujące: podstawy tańca nowoczesnego, ćwiczenia fizyczne ogólnorozwojowe, rozciągające i utaneczniające prowadzi instruktor Domu Kultury - Halina Koryńska. Szczegóły: Dom Kultury, al. 1 Maja 8, tel. 048 611 07 50. Serdecznie zapraszamy!!!