Deklaracja dostępności
Wybory parlamentarne

Zasady emisji spotów wyborczych w Kronice Kozienickiej:
  • Redakcja przyjmuje zlecenia emisji audycji wyborczych od pełnomocników komitetów wyborczych.
  • Spoty powinny być dostarczane na następujących nośnikach: kasety miniDV, DVCAM, płyty DVD.
  • Spoty wyborcze mogą być emitowane od godz. 0.00 dnia 8 września do godz. 24.00 dnia 19 października 2007 r.
  • Wysokość opłat pobieranych za emisję spotów jest jednakowa dla wszystkich komitetów wyborczych i ustalana na podstawie cennika obowiązującego w Kronice w dniu zarządzenia wyborów tj. 8 września.
  • Przed emisją spotu sporządzana jest umowa i mediaplan.
  • Dostarczane do emisji materiały wyborcze powinny zawierać wyraźne oznaczenie, od kogo pochodzą.
  • Ogłoszenia wyborcze mogą być emitowane w dwóch blokach o godz. 11.00, 18.00 i 21.30 przed serwisem informacyjnym oraz przed serwisem sportowym.
CENNIK