Deklaracja dostępności
Licytacja domków

Informujemy, iż zgodnie z zarządzeniem dyrektora Kozienickiego Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu im. B. Klimczuka, w związku z prowadzeniem prac modernizacyjnych na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji, w dniu 7 października 2008 o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji odbędzie się licytacja domków o numerach 1-9 i 11-25. Cena wywoławcza domków wynosi 10,00 zł brutto/ szt.
ZARZĄDZENIE NR 12/2008 z dnia 09.09.2008
Dyrektora Kozienickiego Centrum Kultury Rekreacji i Sportu
im. Bogusława Klimczuka
w sprawie powołania komisji licytacyjnej oraz ustalenia ceny wywoławczej domków o numerach 1-9, 11-25. W związku z prowadzeniem prac modernizacyjnych na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji zarządzam co następuje:
§ 1
Powołuję Komisję Licytacyjną do przeprowadzenia licytacji domków o numerach 1-9, 11-25, położonych na terenie Ośrodka Rekreacji i Turystyki w Kozienicach, przy ul. Bohaterów Studzianek 30 w składzie:
  1. Zbyszko Hinc – Przewodniczący
  2. Leszek Wojtyna – Członek Komisji
  3. Sławomir Wach – Członek Komisji
  4. Bogusława Purchała – Członek - Sekretarz Komisji
§ 2
Komisja Licytacyjna rozpoczyna prace z dniem powołania, a zakończy z dniem podpisania protokołu z postępowania.
§ 3
Z przeprowadzonych czynności Komisja sporządzi protokół i przedstawi go do zatwierdzenia Dyrektorowi KCKRiS.
§ 4
Licytacja w/w domków odbędzie się dnia 07.10.2008 o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji.
§ 5
  1. Cena wywoławcza domków o numerach 1-9 oraz 11-25 wynosi 10,00 zł brutto/ szt.
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.