Deklaracja dostępności
Zajęcia fakultatywne w roku akademickim 2008/2009 (II semestr)

Kierownictwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kozienicach, uwzględniając postulaty Rady Słuchaczy UTW w sprawie większej dostępności do zajęć fakultatywnych, podjęło decyzję o ujednoliceniu stawek za zajęcia fakultatywne odbywające się w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kozienicach, w II semestrze roku akademickiego 2008/2009.
  Zajęcia fakultatywne:
   Joga (10 zł za miesiąc / osoba)
    instruktor: Halina Koryńska
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu w sali widowiskowej Domu Kultury:
     • I grupa - poniedziałki godz. 11.00
     • II grupa - poniedziałki godz. 12.15
   Kurs tańca towarzyskiego (10 zł za miesiąc / osoba)
    instruktor: Helena Szamańska
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu w sali widowiskowej Domu Kultury:
     • środy godz. 12.00
   Język angielski (10 zł za miesiąc / osoba)
    lektor: Magdalena Kowalik
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 (sala nr 210):
     • I grupa - poniedziałki godz. 15.00
     • II grupa - poniedziałki godz. 16.00
   Kurs komputerowy (10 zł za miesiąc / osoba)
    instruktor: Sławomir Żak
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 (sala nr 202):
     • I grupa - wtorki godz. 15.00
     • II grupa - wtorki godz. 16.00
     • III grupa - środy godz. 14.00
     • IV grupa - środy godz. 15.00
   Nordic walking (10 zł za miesiąc / osoba)
    instruktor: Henryk Motyka
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu (zbiórka w Domu Kultury):
     • I grupa - wtorki godz. 10.00
     • II grupa - piątki godz. 10.00
Umowy dla lektorów i instruktorów za prowadzone zajęcia zostały wynegocjowane indywidualnie. Różnice wynikłe pomiędzy kwotami wynegocjowanymi, a zebranymi ze składek od słuchaczy, pokrywać będzie Kozienickie Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu im. B. Klimczuka. Równocześnie zwracamy się z prośbą o systematyczne i terminowe wpłaty za zajęcia, do 15-go każdego miesiąca. Kozienice, dnia 4 lutego 2009r.