Deklaracja dostępności
Rajd Rowerowy

Kozienickie Centrum Kultury Rekreacji i Sportu im. B. Klimczuka oraz Zarząd Oddziału PTTK w Kozienicach serdecznie zapraszają na Rowerowy Rajd Rodzinny, który odbędzie się na trasie Kozienice-Garbatka Letnisko w dniu 18 lipca 2009r. Zapisy na rajd odbywają się w biurze PTTK w Kozienicach, al. 1 maja 5, w godz. 9.00-16.00 w nieprzekraczalnym terminie do 16 lipca 2009r. Szczegóły pod numerem telefonu: 048 614 26 94. CELE RAJDU:
 • Popularyzacja rowerowej turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa w regionie kozienickim.
 • Uczczenie Roku Przyrody w PTTK.
 • Propagowanie aktywnego rodzinnego stylu życia. TERMIN:
 • 18 lipca 2009 (sobota) WARUNKI UCZESTNICTWA:
 • W rajdzie mogą brać udział turyści indywidualni oraz osoby niepełnoletnie pod opieką dorosłych. ZGŁOSZENIA I ZAPISY:
 • Biuro PTTK w Kozienicach , al. 1 maja 5, w godz. 9.00-16.00 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 lipca 2009r.
 • Dodatkowe informacje pod nr tel. 614-26-94 WPISOWE:
 • 5 zł od każdego uczestnika. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW:
 • Uczestnicy powinni posiadać sprawny technicznie rower (istnieje możliwość wypożyczenia roweru w pensjonacie KCKRiS nad jeziorem – 20 zł/dzień).
 • Każdy uczestnik powinien zabrać prowiant (plecak, kanapki, napoje), płaszcz od deszczu, kiełbasę na ognisko.
 • Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad ochrony przyrody i ochrony przeciwpożarowej oraz przepisów ruchu drogowego. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW:
 • Pamiątkowy znaczek rajdowy.
 • Ubezpieczenie na czas trwania rajdu.
 • Nagrody w teście krajoznawczym z trasy rajdu. HARMONOGRAM RAJDU (trasa ok. 25 km):
 • godz. 9.00 - zbiórka na skwerku w Kozienicach przy Domu Kultury
 • godz. 9.00 - 14.00 - przejazd trasy Kozienice – Molendy – Garbatka Letnisko – Ruda – Kozienice
 • godz. 14.00 - 15.00 - ognisko i zakończenie rajdu. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 • Za szkody wyrządzone przez uczestników organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 • Osobom, które nie zgłoszą się na trasę, nie przysługuje zwrot wpisowego.
 • Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Karty Turysty oraz poleceń organizatorów imprezy.
 • W przypadku złych warunków atmosferycznych organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania rajdu. Liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń. Do zobaczenia na trasie!