Deklaracja dostępności
Uniwersytet III Wieku

Zapisy oraz szczegółowe informacje na temat działania i oferty
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kozienicach
w każdy wrześniowy czwartek, w godzinach od 11.00 do 14.00
w Domu Kultury w Kozienicach, al. 1 Maja 8, tel. 048 611 07 50
Jest to oferta skierowana do osób dorosłych, które zakończyły już karierę zawodową, przeszły na rentę lub emeryturę i mają czas, by realizować marzenia z młodości, pogłębić swą wiedzę, podyskutować w gronie przyjaciół, aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym Kozienic. Spotkania uniwersyteckie odbywać się będą w każdy czwartek, w godzinach od 11.00 do 14.00 w sali widowiskowej Domu Kultury, al. 1 Maja 8. Będzie, wówczas można wysłuchać wykładów, koncertów, prelekcji. Ponadto dla słuchaczy zorganizowane zostaną wycieczki oraz zajęcia fakultatywne. ...czytaj więcej...