Deklaracja dostępności
KOMUNIKAT
Informujemy, iż w związku z uchwałą nr IV / 7 / 2010 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 21 grudnia 2010r. z dniem 31 grudnia 2010r. został zlikwidowany zakład budżetowy o nazwie Kozienickie Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu im. B. Klimczuka. Na mocy tej uchwały z dniem 1 stycznia 2011r. utworzone zostały: Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka jako samorządowa instytucja kultury oraz Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu w formie jednostki budżetowej. W związku z powyższym strona www.kckris.pl ulegnie likwidacji. Od dnia 29 stycznia 2011r. zapraszamy na strony www.dkkozienice.pl oraz www.kcris.pl.