Deklaracja dostępności
Magazyn kulturalny KDK

Magazyn Kulturalny KDK
Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka

ul. Warszawska 29, 26-900 Kozienice
tel. 48 611 07 50 wew. 128
e-mail: dom.kultury@dkkozienice.pl

 

Zachęcamy do lektury „Magazynu Kulturalnego KDK”, który ukazuje się od stycznia 2012 r. (ostatniego dnia każdego miesiąca) i jest dokumentacją działań kulturalnych realizowanych w Kozienickim Domu Kultury. Magazyn tworzą pracownicy naszej instytucji, a pieczę nad nim - od samego początku - sprawuje Elwira Kozłowska, dyrektor KDK, odpowiadając za ostateczny szlif każdego nowego numeru. Ona też jest pomysłodawcą tego czasopisma.

Od stycznia 2018 r., redaktorem prowadzącym jest Mariusz Basaj – referent ds. promocji Kozienickiego Domu Kultury, z wykształcenia dziennikarz i politolog.

Od listopada 2015 r. miesięczny nakład „Magazynu Kulturalnego KDK” wynosi 1000 egzemplarzy, zaś od stycznia 2020 r. drukowany jest on na papierze kredowym.

Magazyn dostępny jest w punkcie informacji Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach, ul. Warszawska 29 oraz w następujących placówkach i instytucjach na terenie miasta Kozienice:

 • Urząd Miejski, ul. Parkowa 5
 • Starostwo Powiatowe, ul. Kochanowskiego 28
 • Centrum Kulturalno-Artystyczne, ul. Warszawska 29
 • Kryta Pływalnia „Delfin”, ul. Legionów 4
 • Szpital powiatowy, ul. Sikorskiego 10
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Kościuszki 1
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Głowaczowska 33
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Konarskiego 1
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Nowy Świat 24
 • Publiczne Przedszkole nr 1, ul. Kopernika 11
 • Publiczne Przedszkole nr 2, ul. Żeromskiego 3
 • Publiczne Przedszkole nr 3, ul. Głowaczowska 45
 • Publiczne Przedszkole nr 4, ul. Konstytucji 3 Maja 4
 • Publiczne Przedszkole nr 5 ul. Batalionów Chłopskich 11
 • I Liceum Ogólnokształcące, ul. Warszawska 25
 • Zespół Szkół nr 1, ul. Warszawska 72
 • Pensjonat KCRiS, ul. Bohaterów Studzianek 30
 • Filia nr 1 Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice, ul. Kopernika 8
 • Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski”, ul. Kochanowskiego 1
 • Urząd Pracy, ul. Zdziczów 1
 • Kozienicki Dzienny Dom Senior+, al. 1 Maja 8
 • Centrum Usług Społecznych, ul. Radomska 36


Zachęcamy do lektury magazynu w wersji elektronicznej. Wszystkie zakładki do poszczególnych numerów znajdują się obok - po lewej stronie...